387 87 11 11
Víc než nemocnice.
16. 04. 2020

Postupné obnovení plánované zdravotní péče

Nemocnice České Budějovice počínaje 20. dubnem postupně obnoví plánovanou zdravotní péči, nejdříve lůžkovou, následně ambulantní. Do plného provozu by se nemocnice měla dostat od května. Zároveň bude stále zajištěná dostatečná rezervní kapacita pro péči o pacienty s COVID-19, zejména pak volná kapacita intenzivní péče. 

 

 

 

U pacientů s vysokým rizikem onemocnění COVID-19 bude na základě prováděného třídění  zdravotní péče, u které to je medicínsky bezpečné, i nadále individuálně odkládána. Toto zůstane plně v gesci jednotlivých primariátů. 

Pacienti, jejichž plánované hospitalizace, operace, výkony a vyšetření byly zrušeny, budou informováni o novém termínu telefonicky, SMS, emailem či písemně do konce dubna 2020.

V případě, že pacient ze strany Nemocnice České Budějovice neobdrží patřičnou informaci, v průběhu května 2020 sám telefonicky kontaktuje dané oddělení.