387 87 11 11
Víc než nemocnice.
11. 01. 2021

Zákaz návštěv - platný k 11. lednu 2021

Vzhledem k nepříznivé a dále se zhoršující epidemické situaci vyjádřené zdvojnásobením počtu pacientů hospitalizovaných pro covid-19 v českobudějovické nemocnici za poslední dva týdny bohužel není možné rozvolnit doposud platný zákaz návštěv, který tedy zůstává v platnosti v identické formě.

Velmi citlivě vnímáme význam návštěv, proto jsme také například při minulé chřipkové epidemii vyhlásili pouhé omezení návštěv a nikoliv zákaz jako většina českých nemocnic.

V současnosti však vstupujeme do kritické fáze této vlny epidemie covid-19 a proto musíme, ač neradi, využít kompetence vedení nemocnice zpřísnit celostátní režim návštěv.

Činíme tak pouze a jen pro zajištění maximální bezpečnosti našich pacientů a zaměstnanců.

Děkujeme za pochopení a ujišťujeme Vás, že českobudějovická nemocnice povolí návštěvy v první den, kdy to bude medicínsky bezpečné.

Režim návštěv na Gynekologicko-porodnickém oddělení je upraven zde.

Návštěvy jsou povoleny na Dětském oddělení a Neonatologickém oddělení, kde platí uvedený režim:

  • Všichni návštěvníci by měli být zdraví

Odložte návštěvu, pokud se cítíte nemocní, především pokud máte některý z příznaků: Kašel, rýma, zvýšená teplota nad 37 °C, bolest v krku, bolesti svalů, ztráta čichu a chuti.

  • Počet návštěvníků a délku návštěvy omezte na minimum

Doporučujeme maximálně 2 osoby k lůžku na 15 minut.

  • Během návštěvy používejte ochranu nosu a úst (roušku)
  • Myjte si pravidelně ruce

Vždy při příchodu na oddělení nemocnice a při odchodu z návštěvy si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem nebo použijte dezinfekční gel.

 

Zákaz a omezení návštěv se nevztahuje na osoby v terminálním stádiu jejich onemocnění.

Návštěvu pacienta může ve zcela výjimečných případech a na nezbytně nutnou dobu povolit pouze primář oddělení či ošetřující lékař.