387 87 11 11
Víc než nemocnice.
19. 07. 2022

Pacientů s covid-19 přibývá, upravujeme režim návštěv

Z důvodu nárůstu počtu pacientů s covid-19 včetně hospitalizovaných Vás žádáme o dodržování zásad, které snižují riziko dalšího šíření nákazy covid-19, především:

Všichni návštěvníci by měli být zdraví, bez příznaků akutních respiračních onemocnění

Počet návštěvníků a délku návštěvy omezte na minimum, doporučujeme maximálně 2 osoby k lůžku na 15 minut

 

 

Před vstupem do čekárny nebo na oddělení proveďte hygienickou dezinfekci rukou, stejně tak při Vašem odchodu z nemocnice

Pokud do nemocnice skutečně musíte, a máte příznaky respiračního onemocnění nebo jste mohli být v kontaktu s osobou s onemocněním covid-19 v posledním týdnu, používejte ve vnitřních prostorách nemocnice ústenku nebo respirátor

Žádáme všechny návštěvníky, aby se řídili pokyny personálu nemocnice. Zdravotnický personál jednotlivých oddělení může režim návštěv upravit s ohledem na aktuální chod oddělení. 

O dalších úpravách režimových opatření budeme veřejnost informovat na webových stránkách nemocnice podle dalšího vývoje epidemické situace.