387 87 11 11
Víc než nemocnice.
02. 12. 2020

Oficiální stanovisko Nemocnice České Budějovice, a.s. k medializovanému případu nezletilé pacientky ošetřené pro úraz způsobený kopnutím koněm

Vzhledem k povinné mlčenlivosti nemůžeme sdělovat žádné detailní informace.

 

Protože ale byla nemocnice obviněna z protiprávního jednání a případu je věnována mimořádná mediální pozornost, cítíme potřebu se v této věci alespoň obecně vyjádřit.

Jako vždy, jednáme v zájmu pacienta, v tomto případě dítěte. Náš postup byl správný, standardní a zákonný včetně plnění zákonem uložené oznamovací povinnosti. Byla a nadále trvá vážná obava o zdraví a život dítěte. 

S ohledem na ne zcela srozumitelné prezentace okolností případu v médiích konstatujeme v obecné rovině, že v případech vzniku otevřeného zranění se nejedná o pravidelné očkování dle očkovacího kalendáře, které eliminuje možné onemocnění v dalším průběhu života, ale o tzv. postexpoziční profylaxi. To je léčebný úkon v momentě, kdy je již přítomno bezprostřední riziko infekce, a který tedy odvrací přímo hrozící důsledky možného onemocnění tetanem, končícího v desítkách procentech smrtí. 

Nemocnice České Budějovice, a.s. je připravena i nadále poskytovat zdravotní péči v nejlepším zájmu pacienta.