387 87 11 11
Víc než nemocnice.
18. 05. 2022

Nová pravidla parkování platná od 20. května 2022

Hlavní parkoviště před vstupním terminálem a pavilonem K

  • bezplatný vjezd a doba parkování 30 minut
  • zpoplatněné parkování v ceně 20 Kč za každou započatou půlhodinu nad prvních 30 minut

Horní a dolní areál

  • bezplatný vjezd a doba parkování 30 minut
  • zpoplatněné parkování v ceně 30 Kč za každou započatou půlhodinu nad prvních 30 minut

Platba za parkování probíhá přes automatické pokladny umístěné na parkovištích a u výjezdů z obou areálů.

Limit 30 minut pro bezplatné parkování slouží pro vyložení nebo naložení pacienta, pro návštěvu lékárny apod. Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mají parkování na vyhrazených parkovacích stáních nemocnice zdarma po předložení průkazu při výjezdu.

Hospitalizovaní pacienti mají nárok na parkovné ZDARMA, pakliže se na informacích ve vstupním terminálu prokáží PROPOUŠTĚCÍ ZPRÁVOU.

Dále jsou k dispozici placená parkoviště v ulici L. B. Schneidera. Poplatek za parkování je zde 20 Kč za každou započatou půlhodinu. Parkovné je možné platit mincemi, SMS a aplikací sefj.