387 87 11 11
Víc než nemocnice.
20. 06. 2023

Nemocnice České Budějovice získala statut proktorského centra pro robotickou operativu v gynekologii

Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. získalo statut školícího (proktorského) centra pro robotickou operativu v gynekologii. Stalo se tak teprve druhým podobným centrem v rámci České republiky. Proktoring znamená tzv. supervizi nad vyškolením daného operačního týmu a má své jasně stanovené úkoly a cíle.

V pondělí 19. června navštívil českobudějovickou nemocnici operační tým Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Jihlava. Akce probíhala pod vedením MUDr. Petra Valhy, Ph.D., zástupce primáře gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., jmenovaného proktora.

Tato návštěva, tzv. „Case observation visit“, měla za cíl seznámit nový operační tým s průběhem robotických operací na robotickém operačním sále a spektrem instrumentária. Skupině byly rovněž představeny operační tipy a triky. Součástí tréninku byla také příprava na možné komplikace, které se mohou v průběhu operací vyskytnout. Během školení byl také kladen důraz na prezentaci systému týmové práce zahrnující mimo jiné spolupráci anesteziologů, instrumentářek a sanitářů.

„Získání statutu školicího centra pro robotickou operativu v gynekologii považujeme za velký úspěch přesahující hranici jihočeského regionu. Jde o výsledek dlouhodobé cílevědomé a systematické práce celého týmu vedeného MUDr. Petrem Valhou, Ph.D. Zároveň by však tohoto úspěchu nebylo možné dosáhnout bez dlouhodobé vize a podpory managementu nemocnice a spolupráce s ostatními odbornostmi, které se na rozvoji robotické chirurgie v naší nemocnici podílejí,“ uvedl primář Gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Miloš Velemínský, Ph.D.

Oficiální tisková zpráva včetně fotografií ZDE.