387 87 11 11
Víc než nemocnice.
11. 02. 2021

Nemocnice České Budějovice zakoupila novou SPECT/CT kameru

Nemocnice České Budějovice, a.s. dokončila obnovu přístrojového vybavení na Oddělení nukleární medicíny. Z vlastních zdrojů pořídila v hodnotě 16 milionů korun nejmodernější verzi zobrazovacího systému SPECT/CT.


Zobrazovací přístroj GE Infinia Hawkeye z roku 2009 byl nahrazen novým a moderním SPECT/CT přístrojem GE Discovery 870 DR.


„Instalace techniky a zkušební provoz proběhly v závěru roku 2020. Součástí instalace nového přístroje byly i částečné stavební úpravy pracoviště, kterými se povedlo zvýšit i komfort pracovního prostředí obsluhujícího personálu. SPECT/CT přístroj je hybridní zobrazovací systém schopný zobrazovat funkci strukturu tkání, zakoupený model je osazen těmi nejmodernějšími technologiemi, což umožňuje maximálně přesnou diagnostiku širokého spektra prováděných vyšetření (od kardiovaskulárního systému až po onkologická onemocnění),“ uvedl ředitel úseku zdravotní péče MUDr. Jaroslav Novák, MBA.


Kromě nového přístroje disponuje pracoviště ještě druhým SPECT/CT přístrojem GE Discovery 670 z roku 2014. Původně špičkový přístroj technologicky zestárl jen minimálně.
„Na obou SPECT/CT kamerách ročně vyšetříme přes 4.000 pacientů. Součástí našeho pracoviště je od roku 2016 i PET centrum disponující moderním PET/CT skenerem Siemens Biograph mCT, na kterém bylo v uplynulém roce vyšetřeno přes 2.200 pacientů, převážně onkologicky nemocných. Kromě diagnostiky zajišťujeme také léčbu pomocí radioaktivních látek, zejména pak léčbu nádorů štítné žlázy radioaktivním jódem. Pro tyto účely pracoviště disponuje i lůžkovou stanicí,“ uvedl MUDr. Vojtěch Kratochvíl, MHA, primář Oddělení nukleární medicíny.


Generální ředitel českobudějovické nemocnice MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. uzavírá „Oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice je jedním z pěti pracovišť v České republice, které poskytuje takto komplexní služby. K absolutní špičce patří i instalovaná moderní přístrojová technika. Jihočeši tak nemusí za touto vysoce specializovanou péčí dojíždět do Prahy či Plzně, ale vše mají dostupné v páteřní nemocnici Jihočeského kraje“.