387 87 11 11
Víc než nemocnice.
30. 11. 2022

Nemocnice České Budějovice vyhrála již potřetí za sebou v žebříčku českých nemocnic v anketě NEJLEPŠÍ NEMOCNICE 2022

Organizace HealthCare Institute o.p.s. vyhlásila v úterý 29. listopadu 2022 výsledky 17. ročníku celostátního projektu „Nemocnice ČR 2022“, který byl realizován v období od 1. února do 31. srpna. Do projektu bylo zapojeno 148 nemocnic s akutními lůžky z celé České republiky.

Cílem ankety je sestavit žebříček nemocnic České republiky dle míry bezpečnosti a také spokojenosti pacientů a zaměstnanců. Vyhodnocení projektu probíhá za pomoci strukturovaných postupů vycházejících z metodiky strategického nástroje pro měření výkonnosti organizací – Balanced Scorecard. V roce 2022 do tohoto průzkumu zapojilo přes 85 tisíc respondentů z celé České republiky.

Nemocnice České Budějovice, a.s. vyhrála v roce 2022 mezi nefakultními nemocnicemi hned ve dvou kategoriích, a to v hodnocení finančního zdraví a dále bezpečnosti a spokojenosti zaměstnanců. V kategorii bezpečnosti a spokojenosti hospitalizovaných pacientů obsadila místo druhé.

Obsazením výše uvedených příček se tak v celkovém hodnocení stala NEJLEPŠÍ NEMOCNICÍ ČR v roce 2022 a obhájila tak vítezství ze dvou předchozích let.

Letošním vítezstvím a ziskem titulu NEJLEPŠÍ NEMOCNICE ČR 2022, kterého si velmi vážíme
a vnímáme jej jako závazek do dalšího období, jsme završili „zlatý hattrick“, pokud mohu použít sportovní terminologii. Podařilo se nám úspěšně přečkat krizové období předchozích let a místo přešlapování na místě jsme více než kdy dříve investovali do zaměstnanců, zdravotnické techniky
i staveb v rámci přestavby nemocnice, která vstoupila do své závěrečné fáze s cílem mít v roce 2025 moderní, bezpečnou a kvalitní nemocnici s dostatkem vlídného personálu. To vše jsou nezbytná východiska pro to, aby mohli být spokojení i naši pacienti,“ 
uvedl předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.