387 87 11 11
Víc než nemocnice.
04. 03. 2020

Nemocnice České Budějovice vyhlašuje omezení návštěv

 

Od 5. 3. 2020 není přístup na návštěvu umožněn těm, kteří mají příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma, zvýšená teplota, bolest v krku nebo bolesti svalů) a osobám, které se v posledních 14 dnech vrátily z oblastí s vysokým výskytem koronavirového onemocnění COVID-19. 

Všechny návštěvníky také žádáme, aby si při příchodu na oddělení nemocnice a při odchodu z návštěvy umyli ruce teplou vodou a mýdlem. Informaci o aktuálním režimu návštěv na jednotlivých odděleních poskytnou zdravotníci daného pracoviště dle vývoje epidemiologické situace. Přísnější režim může být zvolen na odděleních, kde jsou hospitalizováni pacienti nejvíce ohrožení možnou nákazou. Jedná se například o oddělení následné péče, plicní a onkologická oddělení či jednotky intenzívní péče,“ sdělil předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.