387 87 11 11
Víc než nemocnice.
25. 02. 2022

Nemocnice České Budějovice slavnostně zahájila provoz nového endoskopického centra a hemodialyzačního střediska

Nemocnice České Budějovice, a.s. v pátek 25. února slavnostně otevřela nové prostory endoskopického centra Gastroenterologického oddělení a hemodialyzačního střediska Interního oddělení v pavilonu C, blok 2. Nástavba pavilonu C – část nad lineárními urychlovači - byla realizována v průběhu jednoho roku. Dokončena byla v listopadu 2021. Celkové náklady stavby, včetně nákladů na projektovou dokumentaci a veškeré další související činnosti, činily téměř 170 mil. Kč vč. DPH.

Rozšíření pavilonu C zahrnovalo nástavbu tří podlaží a dále přístavbu nového výtahu, který je kromě propojení s novými provozy propojen dvěma novými nadzemními chodbami i se stávající částí pavilonu „C“, a to v 5. a 7. NP, kde se nacházejí provozy Gastroenterologického a Interního oddělení.

První podlaží nad lineárními urychlovači je určeno pro skladové a technologické zázemí hemodialyzačního střediska a dále zde bylo vybudováno administrativní a služební zázemí. V tomto podlaží se nachází také strojovna vzduchotechniky a rozvodny medicinálních plynů, centrálního rozvodu CO2, O2, a vakua s novou vakuovou stanicí.

Ve druhém podlaží bylo vybudováno nové hemodialyzační středisko (HDS) s 23 dialyzačními místy, z nichž 5 je v izolačních boxech. Součástí HDS jsou i 2 nové ambulance a zákrokový sálek.

„Pacientům přinese nové HDS mnoho pozitivních změn. Jde zejména o zkrácení vzdálenosti a rychlý přístup výtahem na středisko po příjezdu z domova i z lůžkové části nemocnice, útulná čekárna a prostorné šatny, intimní prostředí vyšetřoven, pro každé lůžko také individuální připojení k televizi s TV sluchátky, volně přístupná wifi síť, zapuštěná podlahová váha pro přesné a rychlé vážení pacientů nejen na lůžku, klimatizované prostředí, bezdotyková dezinfekce rukou, okamžité ultrazvukové vyšetření AV fistule u lůžka nebo nutriční poradenství,“ uvedl generální ředitel Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.

Zdravotnický personál bude nově disponovat moderní technologií automatického systému výroby a distribuce dialyzačních roztoků, reverzní osmózou a dezinfekcí horkou parou nebo elektronickým vedením dialyzační procedury pro jednotlivého pacienta. Tyto procesy napomůžou v maximální možné míře zkvalitnit poskytování bezpečné individuální dialyzační péče,“ dodala primářka Interního oddělení MUDr. Marie Pešková.

„Ve třetím podlaží je umístěno nové endoskopické centrum Gastroenterologického oddělení, které se tímto stává jedním z největších a nejmoderněji vybavených pracovišť pro digestivní endoskopii v celé ČR,“ sdělil generální ředitel MUDr. Šnorek.

Toto pracoviště nabídne 6 samostatných sálů vybavených nejvyšší řadou endoskopických přístrojů, včetně samostatného sálu s RTG přístrojem pro výkony vyžadující radiologickou asistenci. Ve dvou hlavních sálech budou k dispozici velkoformátové monitory s možností děleného obrazu, tyto sály budou rovněž napojeny na speciální síť videomanagementu umožňující komunikaci v rámci nemocnice i mimo ni. Personál pracoviště bude využívat nejen nejlepší endoskopickou techniku současnosti, špičkové bude i zázemí pro dezinfekci přístrojů a jejich uskladnění. „Digestivní endoskopie v českobudějovické nemocnici tak získává moderní pracoviště, jehož cílem bude poskytovat péči na nejvyšší evropské úrovni,“ upřesnil primář Gastroenterologického oddělení doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

Přes značnou komplikovanost stavby spočívající především v jejím situování v centru nemocnice s možností naprosto minimálního prostoru staveniště přímo u stavby a dále v nutnosti zachovat po celou dobu stavby v provozu lineární urychlovače Onkologického oddělení se podařilo stavbu realizovat v dohodnutém smluvním termínu a s pouze minimálními vícenáklady ve výši necelých 0,2 % ze smluvní ceny, přičemž tyto náklady byly vyvolány především nutností doplnit zajištění ochrany proti záření z prostorů lineárních urychlovačů.

 

Fotogralerie ze slavnostního otvírání ZDE
Fotogalerie exteriéru přístavby ZDE
Video z průběhu stavebních prací: