387 87 11 11
Víc než nemocnice.
14. 03. 2022

Nemocnice České Budějovice povoluje od 14. března návštěvy pacientů

„Díky relativně příznivé epidemické situaci a aktuálně platnému mimořádnému opatření MZČR umožníme od pondělí 14. března návštěvy veřejnosti. Ve snaze ochránit naše pacienty, jejich rodiny i zaměstnance nemocnice prosíme veřejnost o dodržování následujících pravidel,“ uvádí generální ředitel Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.:

 

  • Všichni návštěvníci by měli být zdraví.

 

Prosíme, aby odložili svou návštěvu, pokud se cítí nemocní, především pokud mají některý z příznaků: Kašel, rýma, zvýšená teplota nad 37 ⁰C, bolest v krku, bolesti svalů, ztráta chuti, čichu.

 

  • Počet návštěvníků a délka návštěvy by měly být omezeny na minimum.

 

Doporučujeme maximálně 2 osoby k lůžku na 15 minut.

 

  • Během návštěvy je povinné používat respirátor minimálně FFP2/KN95 bez výdechového ventilu.

 

  • Vždy při příchodu na oddělení nemocnice a při odchodu z návštěvy je zapotřebí si řádně umýt ruce teplou vodou a mýdlem nebo použít dezinfekční gel.

 

Omezení návštěv se nevztahuje na osoby v terminálním stádiu jejich onemocnění. I nadále žádáme veřejnost o omezení počtu doprovodů pacientů k vyšetření na 1 osobu. Prosíme všechny návštěvníky, aby se řídili pokyny personálu nemocnice.