387 87 11 11
Víc než nemocnice.
27. 11. 2018

Nemocnice České Budějovice opět zaznamenala úspěch v celorepublikovém prestižním projektu Nemocnice ČR

Nemocnice České Budějovice, a.s. se stala absolutním vítězem hodnocení finanční kondice v celostátní anketě Nejlepší nemocnice ČR v roce 2018.  

 

Celostátní projekt „Nemocnice ČR 2018“ byl realizován v období od 1. února do 31. srpna a bylo do něj zapojeno 155 nemocnic s akutními lůžky z celé České republiky. Cílem je sestavit žebříček nemocnic dle jejich finanční kondice, míry bezpečnosti a také spokojenosti ambulantních, hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců.

Finanční zdraví nemocnic bylo hodnoceno z veřejně dostupných údajů – tj. účetní závěrky v případě nemocnic - obchodních společností a z veřejně dostupných účetních závěrek a dotazování u ostatních subjektů. Pro posouzení finančního zdraví byly aplikovány jednotné poměrové ukazatele a jednotné váhy pro obě skupiny nemocnic, kterými jsou nemocnice obecné, nemocnice fakultní a přímo řízené. Celkem bylo finanční zdraví hodnoceno u 86 nemocnic. Celkový majetek (aktiva) hodnocených nemocnic činí 146 miliard Kč (veřejný dluh ČR činí cca 1 752 miliard Kč) a na tržbách téměř 131 miliard Kč (tvořících 2,59 % HDP ČR) za rok 2017