387 87 11 11
Víc než nemocnice.
15. 03. 2024

Nemocnice České Budějovice obhájila statut Onkogynekologického centra

Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. obhájilo statut centra vysoce specializované Onkogynekologické péče.

Českobudějovické Onkogynekologické centrum se tímto řadí mezi třináct center, kterým byl statut na nadcházejících pět let udělen.

„Statut Onkogynekologického centra považujeme za velmi významný nejen pro naše oddělení a nemocnici, ale především pro pacientky, o které se v rámci Jihočeského kraje staráme. Celý proces vedoucí k udělení tohoto statutu vychází z hodnocení velice přísných vstupních kritérií a z dat, týkajících se mimo jiné kvality a výsledků poskytované péče za uplynulé období, která Ministerstvo zdravotnictví ověřuje v příslušných registrech,“ sdělil generální ředitel MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.

„Je zapotřebí zdůraznit, že tohoto úspěchu by nebylo možné dosáhnout bez cílevědomé a systematické práce celého onkogynekologického týmu vedeného MUDr. Petrem Valhou, Ph.D., spolupráce s ostatními odbornostmi a dlouhodobé vize a podpory managementu nemocnice,“ uvedl primář Gynekologicko-porodnického oddělení doc. MUDr. Miloš Velemínský, Ph.D., MHA.

„Činnost těchto center se neobejde bez široké multioborové spolupráce s dalšími lékaři – specialisty a zdravotnickými i nezdravotnickými pracovníky, kteří se na celém diagnostickém i léčebném procesu podílejí,“ doplnil ředitel úseku chirurgických oborů MUDr. Aleš Petřík, Ph.D.

Existence těchto center je také podmíněna nutností zavádění nejnovějších technologií a metod. Na značném významu nabývá v onkogynekologii robotická operativa, přičemž Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. v loňském roce získalo statut školicího centra pro robotickou operativu v gynekologii.

TZ_24_15_03_GYNPOR_1.jpg (372 KB)