387 87 11 11
Víc než nemocnice.
18. 04. 2018

Nemocnice České Budějovice nově disponuje v pavilonu C Oddělením urgentního příjmu

Přístavba Oddělení urgentního příjmu (OUP) neboli Emergency byla zahájena v květnu 2017. Sestávala ze dvou částí – jednu část tvořila kompletní rekonstrukce 1. nadzemního podlaží části pavilonu C, druhou částí byla realizace přístavby pavilonu navazující na rekonstruovaný prostor. Stavební práce skončily v březnu letošního roku a jejich součástí bylo také vybudování nových prostor pro Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie (ÚČOCH), které se přesunulo z dolního areálu nemocnice,“ informuje ředitel Úseku interních oborů MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. a dodává, že obě oddělení spolu nově sousedí v přízemí pavilonu C horního areálu.

Náklady na vlastní stavební práce činí 57 milionů Kč, pořízeno bylo také nutné přístrojové vybavení
v souhrnné výši 9,4 milionu Kč. „Veškeré náklady hradila nemocnice z vlastních zdrojů, bez prostředků dotačních programů,“ zdůrazňuje předseda představenstva Nemocnice České Budějovice
MUDr. Břetislav Shon.

„Nemocnice České Budějovice opět prokázala, že je dobrým hospodářem a že peníze efektivně věnuje do svého rozvoje. Nové oddělení přinese akutním pacientům velkou změnu, která zvýší jejich komfort,“ říká hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská.

„Nový urgentní příjem v pavilonu C má 11 ambulancí, zákrokový sál pro chirurgii, samostatnou místnost pro ultrazvuk, dva resuscitační boxy a část s pěti expektačními lůžky, z toho jedním v izolačním boxu. Součástí urgentního příjmu je velký prostor čekárny a také nová recepce. Nové pracoviště ÚČOCH disponuje třemi ambulantními pracovišti a samostatným zákrokovým sálem." vyjmenovává MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. Nedílnou součástí těchto pracovišť je kompletní zázemí včetně denních místností, služebního pokoje lékařů či potřebného sociálního zařízení a skladů.