387 87 11 11
Víc než nemocnice.
27. 01. 2021

Nemocnice České Budějovice nadále udržuje rezervní kapacitu pro nemocné s covid-19

V souvislosti se zajištěním rezervní kapacity pro nemocné s covid-19 prodlužuje Nemocnice České Budějovice, a.s. režim zrušení hospitalizací, u kterých je to medicínsky bezpečné, dle dikce mimořádného opatření MZ ČR „bez výrazného vlivu na zdravotní stav pacientů", ve stávajícím rozsahu do 19. února 2021.

Opatření se ani nadále netýká léčby akutních onemocnění a onemocnění, jejichž odklad by mohl vést k poškození zdraví pacientů (zejména onkologická operativa, kardiovaskulárně-hrudní operativa, velké ortopedické výkony u symptomatických pacientů).

O odložení konkrétních typů výkonů rozhodne vždy primář oddělení. Pacienty, kterých se to týká, vyrozumí zdravotnický personál telefonicky, SMS či emailem, stejně jako na jaře a na podzim. Po obnovení plného provozu pacienty objednáme na nový termín.