387 87 11 11
Víc než nemocnice.
22. 07. 2022

Nemocnice České Budějovice, a.s. obhájila certifikaci Kvality a bezpečí

Nemocnice České Budějovice a.s. obhájila certifikaci Kvality a bezpečí

Ve dnech 6. a 7. června 2022 se v Nemocnici České Budějovice, a.s. uskutečnilo externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných služeb, takzvaná reakreditace. Reakreditační šetření provedla Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví, která posuzovala úroveň poskytovaných zdravotních služeb v Nemocnici České Budějovice, a.s. na zdravotnických i nezdravotnických pracovištích. Cílem externího auditu bylo posouzení plnění hodnotících standardů a ukazatelů řízení kvality a bezpečí a kontinuálního zvyšování kvality v organizaci. Nemocnice České Budějovice, a.s. obhájila certifikát Kvality a bezpečí na další tříleté období.