387 87 11 11
Víc než nemocnice.
18. 12. 2020

Nemocnice České Budějovice, a.s. obdržela neinvestiční dotaci z Jihočeského kraje

Nemocnice České Budějovice, a.s. obdržela neinvestiční dotaci z Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 144/2020/ZK-28 ze dne 25. 6. 2020 o poskytnutí neinvestiční dotace v souvislosti s pandemií covid-19. Nemocnice České Budějovice, a.s. obdržela dotaci ve výši 7 600 000,00 Kč na pokrytí provozních nákladů přímo spojených se zajištěním ochrany veřejného zdraví v souvislosti s pandemií covid-19.