387 87 11 11
Víc než nemocnice.
11. 08. 2017

Na Očním oddělení českobudějovické nemocnice je jediné vitreoretinální centrum v kraji

Oční oddělení kromě toho od nového roku jako jedno z mála v České republice disponuje diagnostickým přístrojem, který umožňuje zcela novou metodu neinvazivního vyšetření prokrvení sítnice. Nejen o tom jsme si povídali s MUDr. Davidem Honnerem, FEBO, zástupcem primáře Očního oddělení.

Na očním oddělení provádíte celou řadu zákroků od operací katarakty (tzv. šedý zákal), glaukomu (tzv. zelený zákal), ošetření úrazů oka přes korekce šilhání až po náročné operace sítnice. Které převažují?

Operace šedého zákalu je stále nejrozšířenějším nitroočním zákrokem, proto i na našem pracovišti tyto operace převažují. Jde o plánovaný ambulantní výkon v lokální anestezii, kdy se pacientovi vymění jeho zkalená biologická čočka za umělou nitrooční čočku. Pacient odchází ještě týž den domů. Výkon je plně hrazen pojišťovnou bez doplatku za umělou nitrooční čočku. Předností našeho pracoviště oproti privátním centrům je naše stálá 24hodinová pohotovost, na kterou se pacient v případě potíží může kdykoliv obrátit. Stejně tak zázemí vitreoretinálního centra na našem pracovišti je v případě možných komplikací výhodou.

Naše oční oddělení je jediným pracovištěm v Jihočeském kraji, které vitreoretinální chirurgii provádí. Jste schopni „poptávku“ po těchto zákrocích vůbec pokrýt?

Vitreoretinální centrum řeší problematiku sítnicových chorob. Jde především o odchlípení sítnice, diabetickou retinopatii – oční postižení cukrovkou, úrazy aj. V jižních Čechách je naše pracoviště s potřebným vybavením a možnostmi tyto nemoci operovat skutečně jediné. Ročně takto odoperujeme více než 250 pacientů. Stávající poptávku kapacitně zvládáme a jsme připraveni pokrýt i další její případné navýšení.

Počet těchto operací na zadním segmentu oka v posledních letech stoupá. Čím je nárůst způsoben?

Operace zadního segmentu očního, tedy zjednodušeně operace sítnice provádíme na našem pracovišti více než 12 let. O dostupnost tzv. pars plana vitrektomie (PPV) pro pacienty z Jihočeského kraje se významně zasloužil nynější primář MUDr. Jan Sattran. Do té doby museli pacienti za těmito operacemi cestovat do Prahy. Jde často o zrak zachraňující výkony. Zejména výše zmíněné odchlípení sítnice, pokročilé stavy diabetické retinopatie a některé úrazy by bez této operace končily slepotou. Počet výkonů stoupá především díky lepším technologiím a našim zkušenostem. Zdokonalením operačních přístrojů a přístupů se snižuje invazivita operace. Původní celkovou anestezii ve většině případů nahradila anestezie lokální, zkracuje se operační doba i doba rekonvalescence.

Jak je to s plastickými operacemi v oblasti očí, provádíte je na vašem oddělení nebo spadají do operativy oddělení plastické chirurgie?

Provádíme celou škálu plastických operací od drobných kosmetických výkonů, blefaroplastik (operace očních víček, pozn. red.) přes úpravy postavení víček až po jejich rozsáhlé rekonstrukce po odstranění kožních nádorů. Mnohdy tyto operace provádíme právě ve spolupráci s plastickými chirurgy.

Můžou lidé onemocněním a úrazům očí předcházet?

Na tuto otázku se nedá jednoznačně odpovědět. Mnoho očních chorob je spojeno s věkem, který samozřejmě ovlivnit nelze. Mnoho onemocnění je také podmíněno geneticky. Obecně lze říci, že očním chorobám lze do určité míry předcházet zdravým životním stylem, pestrou stravou, ochranou před sluncem a pravidelnými kontrolami u očního lékaře. Častou chybou pacientů bývá právě pořízení levných volně prodejných čtecích brýlí bez předchozího vyšetření očním lékařem. Takto může dojít k promeškání případné vážnější diagnózy. Co se týče očních úrazů, jsou většinou důsledkem nepoužívání ochranných pomůcek – brýlí, štítů, přileb.

Nedílnou součástí práce vašeho oddělení je intenzivní péče o nedonošené děti ohrožené slepotou a korekce poruch postavení očí u dětí. Co taková péče obnáší?

Retinopatie nedonošených ohrožuje zrak dětí narozených před 30. až 32. týdnem těhotenství a dětí, jejichž porodní hmotnost je nižší než 1 500 g. Je spojena s nedokončeným vývojem sítnicových cév a kolísáním koncentrace kyslíku během umělé plicní ventilace. Sítnice těchto dětí jsou našimi dětskými oftalmology pravidelně kontrolovány. Zde musíme zdůraznit mimořádnou zásluhu našeho neonatologického centra pod vedením prim. MUDr. Milana Hanzla, Ph.D., neboť pokročilé stavy retinopatie nedonošených dětí vyžadujících chirurgické zákroky díky jeho péči téměř nevídáme.

Péče o dětské pacienty, prevence a léčba tupozrakosti a šilhavosti představuje v Jihočeském kraji aktuálně problém. České Budějovice, potažmo jihočeský kraj se potýká s nedostatkem dětských oftalmologů. Do budoucna přemýšlíme o rozšíření naší dětské ambulance, nicméně tento problém bude nutné řešit komplexně na úrovni pojišťoven a jejich smluvních lékařů.

Přejděme naopak ke starším pacientům. Stále platí, že věkem podmíněná makulární degenerace je nejčastější příčinou nevratné ztráty zraku u osob starších 50 let?

Ano, věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) je nejčastější příčinou slepoty v ekonomicky vyspělých zemích. Zajímavé však je, že v celosvětovém měřítku je jako příčina slepoty na prvním místě uváděna, v našich končinách poměrně banální, katarakta, tedy šedý zákal, který stále představuje až 50% podíl celosvětové slepoty. Léčba VPMD v západních zemích zažívá ohromný boom. Vyvíjejí se neustále nové léky, které jsou nejčastěji injekčně aplikovány přímo do sklivcového prostoru oka. Rapidní vývoj lze zaznamenat také na půdě diagnostických přístrojů. Jedním z nich je Spectralis angio-OCT, který umožňuje neinvazivně vyšetřit prokrvení sítnice. Touto metodou od začátku tohoto roku disponuje naše oddělení jako jedno z prvních pracovišť v republice.

Kolik pacientů ročně projde očním oddělením?

Za loňský rok jsme provedli 1 742 operací a ošetřili 14 698 pacientů.