387 87 11 11
Víc než nemocnice.
23. 02. 2023

MUDr. Petr Valha, Ph.D. je nově školitelem robotické operativy v gynekologii

Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. získalo status školicího (proktorského) centra pro robotickou operativu v gynekologii. Operatér MUDr. Petr Valha, Ph.D., se stal školitelem, tzv. proktorem. Spolu s FN Olomouc jsme jedinými centry v České republice s tímto statusem.

Proktor provádí supervize při instalaci nového robotického systému daVinci do dané nemocnice, dohlíží na rozvoj operatéra a operačního týmu. Je nápomocen nejen radou, tipy a triky, ale také přípravou na možné komplikace. Aktuálně školíme v našich prostorách gynekologický tým z Krajské nemocnice Liberec, a.s., dalším v pořadí je tým z Nemocnice Jihlava, p.o. Jedná se o tréninku operačních týmů z pracovišť v Praze, Polsku a Rakousku.

Robotická operativa zažívá velký rozvoj. V současné době je v České republice nainstalováno patnáct robotických systémů daVinci. Předpokladem je, že se tento počet bude v dohledné době navyšovat a spektrum robotických operací se rozšíří i o benigní patologie. Na tuto situaci je na Gynekologicko-porodnickém oddělení připravován další operační tým zabývající se problematikou urogynekologie, v jehož čele stojí MUDr. Pavel Hrubeš.