387 87 11 11
Víc než nemocnice.
12. 05. 2023

Mezinárodní den sester

Vážené sestry, ošetřovatelky, kolegyně, kolegové,

dne 12. 5. si opět připomínáme Mezinárodní den sester, který je oslavován na počest Florence Nightingalové, zakladatelky moderního ošetřovatelství.

Kromě své odvahy, jíž prokazovala při prosazování na svou dobu velmi pokrokových myšlenek, byla i symbolem všech sesterských ctností jako je odpovědnost, trpělivost, obětavost, nezištnost, ohleduplnost, ochota a v neposlední řadě sociální cítění a láska k člověku.   

Vy všichni jste zcela nepostradatelní v rámci našeho zdravotnického systému a díky svému každodennímu nasazení, píli, laskavosti, poctivosti a empatii, kterou pacientům věnujete, naplňujete její odkaz bezezbytku.  

Za vaši náročnou a ušlechtilou práci vám všem upřímně děkujeme.

Vedení nemocnice

Mezinárodní den sester koláž.png (1.53 MB)