387 87 11 11
Víc než nemocnice.
20. 04. 2022

Lékaři kardiochirurgie a hrudní chirurgie vytvořili skripta pro Zdravotně sociální fakultu

Skripta s názvem Kardiotorakovaskulární chirurgie a ošetřovatelská péče vytvořili lékaři Oddělení kardiochirurgie, hrudní chirurgie a cévní chirurgie z českobudějovické nemocnice pro Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
 
„S kolektivem autorů se nám podařilo sestavit učební materiál, který jako první kombinuje tři příbuzné obory – kardiochirurgii, hrudní chirurgii a cévní chirurgii. Důvodem k sepsání této publikace je zejména pokrok, kterým tyto oblasti chirurgie prošly, a poté nutnost mezioborových interakcí, jež kladou na veškerý zdravotnický personál nové požadavky,“ uvedl doc. MUDr. Vojtěch Kurfirst, Ph.D., který je vedle primáře oddělení doc. MUDr. Aleše Mokráčka, CSc. hlavním autorem skript.
Dodal, že snahou bylo sepsat přehledná skripta, která budou srozumitelná všem studentům v pregraduálním studiu, ale i začínajícím zdravotníkům v těchto oborech.
 
Skripta jsou psaná velmi čtivě a přehledně a díky souboru otázek na konci každé kapitoly se stávají i praktickým pracovním sešitem pro přípravu na zkoušky.
 
Vydání skript se podařilo načasovat na termín oficiálního přičlenění odbornosti cévní chirurgie k Oddělení kardiochirurgie a hrudní chirurgie, jehož oficiálním názvem je tedy od 1. 4. 2022 Oddělení kardiochirurgie, hrudní chirurgie a cévní chirurgie.
 
Dalšími spoluautory z řad lékařů Nemocnice České Budějovice, a.s. jsou MUDr. Júlia Csanády, MUDr. Jiří Krbec a MUDr. Martin Rezler. Poděkování za spolupráci patří i doc. MUDr. Vladislavu Hytychovi, Ph.D., z Kliniky hrudní chirugie z Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze a doc. PhDr. Marii Trešlové, Ph.D., ze Zdravotně sociální fakulty JČU v Českých Budějovicích.