CZ / EN
free wifi ikona youtube kanal facebook
Víc než nemocnice.
oceneni

oceneni

oceneni
20. 04. 2022

Lékaři kardiochirurgie a hrudní chirurgie vytvořili skripta pro Zdravotně sociální fakultu

Skripta s názvem Kariotorakovaskulární chirurgie a ošetřovatelská péče vytvořili lékaři oddělení kardiochirurgie, hrudní a cévní chirurgie z českobudějovické nemocnice pro Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
 
„S kolektivem autorů se nám podařilo sestavit učební materiál, který jako první kombinuje tři příbuzné obory – kardiochirurgii, hrudní chirurgii a cévní chirurgii. Důvodem k sepsání této publikace je zejména pokrok, kterým tyto oblasti chirurgie prošly, a poté nutnost mezioborových interakcí, jež kladou na veškerý zdravotnický personál nové požadavky.“ Řekl doc. MUDr. Vojtěch Kurfirst, Ph.D., který je vedle primáře Kardiochirurgického oddělení doc. MUDr. Aleše Mokráčka, CSc. hlavním autorem skript.
Dodal, že snahou bylo sepsat přehledná skripta, která budou srozumitelná všem studentům v pregraduálním studiu, ale i začínajícím zdravotníkům v těchto oborech.
 
Skripta jsou psaná velmi čtivě a přehledně a díky souboru otázek na konci každé kapitoly se stávají i praktickým pracovním sešitem pro přípravu na zkoušky.
 
Vydání skript se podařilo načasovat na termín oficiálního přičlenění odbornosti cévní chirurgie k Oddělení kardiochirurgie a hrudní chirurgie, jehož oficiálním názvem je tedy od 1. 4. 2022 Oddělení kardiochirurgie, hrudní a cévní chirurgie.
 
Dalšími spoluautory z řad lékařů Nemocnice České Budějovice, a.s. jsou MUDr. Júlia Csanády, MUDr. Jiří Krbec a MUDr. Martin Rezler. Poděkování za spolupráci patří i doc. MUDr. Vladislavu Hytychovi, Ph.D. z Kliniky hrudní chirugie z Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze a doc. PhDr. Marii Trešlové, Ph.D. ze Zdravotně sociální fakulty JČU v Českých Budějovicích.
 
 
Lékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Diecézní charita České Budějovice Chatový tábor Slavkov Kapka Naděje logo katolicika asociace logo hospitalin ISO 27001.
Jihočeský Kraj
Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje