387 87 11 11
Víc než nemocnice.
10. 07. 2023

Komplexní Cerebrovaskulární Centrum České Budějovice je držitelem nejvyššího ocenění Angels Award

Iniciativa Angels ve spolupráci s evropskou i světovou organizací pro mozkové příhody, European Stroke Organisation (ESO) a World Stroke Organisation (WSO), připravuje a koordinuje řadu programů. Jedním z programů je sledování kvality péče iktových center. Iktová centra zapojená do národní i evropské sítě soustavně evidují množství údajů o poskytované péči pacientům s mrtvicí. Každé takové centrum je průběžně periodicky hodnoceno na základě těchto údajů. Hodnocení center v České republice probíhá 1x ročně. Splňuje-li stanovené podmínky kvality péče, obdrží zlaté, platinové, nebo nejvyšší diamantové ocenění, tzv. „Angels Award“.

"Z České republiky toto ocenění obdrželo deset center, mezi nimi i českobudějovické Centrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče. V celé Evropě bylo vyznamenáno celkem 104 center. Zisk tohoto ocenění za náročnou péči o pacienty s mrtvicí nás tak velmi těší", uvedl primář Neurologického oddělení MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D. 

Jedním z klíčových aspektů při léčbě mrtvice je čas. Záchrana neuronů, tedy mozkových buněk, je možná pouze při rychlém podání léčby a obnovení průtoku krve uzavřenou tepnou. Proto se snaha zdravotníků nezaměřuje jen na léčbu samotnou, ale i na organizaci přednemocniční a nemocniční péče tak, aby vše probíhalo co nejrychleji. V českobudějovickém Centru vysoce specializované cerebrovaskulární péče (KCC) je systém péče o pacienta s podezřením na cévní mozkovou příhodu již dlouhou dobu dobře organizován a vede k urychlení léčby. Naši lékaři pravidelně školí záchranáře, aby mrtvici poznali a transportovali pacienta do správného centra poskytujícího léčbu cévní mozkové příhody. Jedno z nich se nachází právě v českobudějovické nemocnici a v Jihočeském kraji poskytuje nejspecializovanější péči v oblasti cévních mozkových příhod.