387 87 11 11
Víc než nemocnice.
15. 11. 2023

Kniha Kardiovaskulární a hrudní chirurgie získala ocenění za nejlepší monografii roku 2022

Výbor České společnosti kardiovaskulární chirurgie ocenil práci doc. MUDr. Vojtěcha Kurfirsta, Ph.D. a kolektivu - Kardiovaskulární a hrudní chirurgie jako nejlepší monografii za rok 2022.

Kniha Kardiovaskulární a hrudní chirurgie je první moderní publikací, jež propojuje velmi blízké obory – kardiochirurgii, cévní chirurgii a hrudní chirurgii. Publikace je praktickým učebním textem nejen pro pregraduální studenty medicíny a zdravotnických oborů, ale i přehlednou pomůckou pro chirurgy začínající v oborech kardiochirurgie, cévní chirurgie a hrudní chirurgie.

Hlavní autor monografie doc. MUDr. Vojtěch Kurfirst, Ph.D. se řadí k předním kardiochirurgům. V roce 2022 úspěšně složil atestační zkoušku z Hrudní chirurgie a stal se tak prvním lékařem v České republice, který může provádět operace srdce i hrudníku. V českobudějovické nemocnici působí jako zástupce primáře Hrudní chirurgie.

doc. MUDr. Vojtěch Kurfirst, Ph.D.jpg (1.28 MB) IMG_1698.jpeg (2.92 MB)

doc. MUDr. Vojtěch Kurfirst, Ph.D.

Více informací o vydání publikace najdete v Nemocničním zpravodaji říjen 2022 na str. 61: https://www.nemcb.cz/files/zpravodaj/NEMOCNICNI_ZPRAVODAJ_rijen_2022_web.pdf