387 87 11 11
Víc než nemocnice.
05. 10. 2022

Katétrové ablace srdečních arytmií pulzním elektrickým polem – revoluce v léčbě arytmií

Prof. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D. představil ve středu 5. října na tiskové konferenci revoluční léčbu arytmií.

Mezi nejčastější arytmie, tj. poruchy srdečního rytmu, patří fibrilace síní.

Jde o nekoordinované, extrémně rychlé elektrické impulzy chaoticky se šířící v srdečních předsíních, v jejichž důsledku dochází k mechanické zástavě srdečních předsíní, nepravidelnému a většinou rychlému srdečnímu tepu. To s sebou nese řadu důsledků. U pacientů s neléčenou arytmií dochází např. často ke vzniku krevní sraženiny v srdci a následně k cévní mozkové příhodě, rychlá a nepravidelná tepová frekvence způsobuje mnohdy srdeční selhání. Pacienti s touto arytmií jsou z dlouhodobějšího hlediska také ohroženi pokročilejší demencí a předčasným (často i náhlým) úmrtím.

Fibrilací síní lze léčit farmakologicky nebo tzv. katétrovou ablací. Bylo opakovaně prokázáno, že léčba katétrovou ablací je násobně účinnější ve srovnání s farmakoterapií. "Při ablaci zavádíme do srdečních síní katétry (drobné cévky), kterými vytváříme v srdečních předsíních sérii lézí, které odstraňují arytmii. K tomu jsme až donedávna používali prakticky výhradně radiofrekvenční energii (RF), která vede k termickému efektu, v podstatě ke „spálení“ tkáně v cílovém místě. Efektivita takových lézí nebyla bohužel optimální, proto pacienti museli výkon podstupovat i opakovaně a u některých nebylo z důvodu těchto technických limitací výkon vůbec možno dokončit. S použitím nové energie – tzv. pulzního elektrického pole – jsou tyto limity definitivně překonány a my dokážeme pacientům nyní nabídnout léčebnou technologii, která je ve vytváření lézí téměř stoprocentní," uvedl prof. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D., vedoucí arytmologického pracoviště.

Ablace pulzním elektrickým polem (nebo též tzv. elektroporace, angl. pulsed field ablation) spočívá v ultrakrátkodobém působení elektrického pole v řádu tisíců voltů, které způsobí nevratné změny v buněčných obalech srdečních buněk (tzv. membránách kardiomyocytů) tak, že tyto buňky následně odumírají. "Pokud elektrické pole nasměrujeme do oblastí, které jsou původcem arytmií, a tyto oblasti elektroporací zničíme, pak dochází k zastavení arytmie, a tedy vyléčení pacienta. Nezpochybnitelnou výhodou použití této energie je také její naprostá bezpečnost – při správně tvarovaném a správně dlouhém elektrickém impulzu jsou poškozeny jen ty srdeční buňky, které způsobují arytmii, nikoliv okolní struktury, jako jsou cévy, nervy nebo např. jícen, který probíhá v těsné blízkosti zadní stěny levé předsíně. V neposlední řadě trvá typický výkon ablace fibrilace síní pulzním elektrickým polem jen asi polovinu času, kterého by bylo potřeba při léčbě stejné arytmie s použitím radiofrekvenční energie. To nám dnes umožňuje nabídnout ošetření daleko většímu počtu pacientů, než doposud umožňovala kapacita našeho sálu," dodal profesor Bulava.

Fotogalerie ZDE.