387 87 11 11
Víc než nemocnice.
15. 07. 2022

Informace o ukončení činnosti znaleckého ústavu Nemocnice České Budějovice, a.s.

Nemocnice České Budějovice, a.s. informuje, že ke dni 28. 2. 2022 ukončila jako znalecký ústav výkon znalecké činnosti v oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství a odvětví určování otcovství na základě krevní zkoušky. Důvodem tohoto rozhodnutí byl současný odchod doc. MUDr. Františka Vorla, CSc. z pozice primáře Soudnělékařského oddělení i jeho zástupce do starobního důchodu s významným zkrácením jejich úvazků, což neumožňuje zvládat kromě běžné činnosti Soudnělékařského oddělení, která zůstává v plné míře zachována, i značné časové nároky na činnost znaleckého ústavu.