CZ / EN
free wifi ikona youtube kanal facebook
Víc než nemocnice.
oceneni

oceneni

oceneni
22. 10. 2020

Informace k porodu a návštěvám na porodnické části Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

V návaznosti na zhoršující se epidemiologickou situaci a přijatá krizová opatření vlády ČR a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je ode dne 21.10.2020  v souladu s vnitřním řádem nemocnice změněn režim návštěv na porodnické části Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. 

 

Návštěvy nezletilých dětí budou umožněny na stanicích porodnice pouze otci dítěte, a to maximálně na dobu 15 minut denně na jednolůžkovém pokoji, v případě dvoulůžkového pokoje pak bude návštěva otci dítěte  umožněna pouze v návštěvní místnosti ve stejném časovém  rozsahu.  

Ubytování osoby blízké na jednolůžkovém pokoji společně s matkou dítěte není po dobu plošného zákazu návštěv umožněno, neboť se na něj vztahuje plošný zákaz návštěv obsažený v krizovém opatření vlády ČR č. 998 ze dne 8. 10. 2020.

Režim přítomnosti třetí osoby při porodu se tímto opatřením nemění a nadále ho umožňujeme za podmínek stávajícího krizového opatření vlády ČR č. 998 ze dne 8. 10. 2020, tj.

-  třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti, 

- porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením, 

-  bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami, 

-  třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,

-  třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19,

- třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje). 

 

Děkujeme za pochopení!

Lékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Diecézní charita České Budějovice Chatový tábor Slavkov Kapka Naděje logo katolicika asociace logo hospitalin ISO 27001.
Jihočeský Kraj
Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje