387 87 11 11
Víc než nemocnice.
06. 01. 2023

Endoskopické centrum získalo statut Centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie

Endoskopické centrum Nemocnice České Budějovice získalo statut Centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie

Endoskopické centrum Gastroenterologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. je jedním z 16 pracovišť v ČR, které získaly tento statut.

V závěru roku 2022 schválilo Ministerstvo zdravotnictví ČR vznik Center vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie. Jedním z 16 pracovišť v ČR, které získaly tento statut, je endoskopické centrum Gastroenterologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

V Jihočeském kraji jde v současné době o jediné pracoviště s tímto statutem. Jeho přidělení vyžadovalo splnění náročných podmínek zahrnujících nejen personální a technické vybavení, ale především schopnost zajistit komplexní péči v oblasti digestivní endoskopie na vysoké úrovni,“ uvedl generální ředitel Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.

Endoskopické centrum Nemocnice České Budějovice, a.s. patří v současnosti k nejmodernějším pracovištím tohoto druhu v ČR. Disponuje šesti samostatnými endoskopickými sály a je vybaveno špičkovou technikou umožňující provádět veškeré diagnostické i léčebné zákroky v oblasti trávicího traktu. Digestivní endoskopie zaznamenala v posledních deseti letech dramatický posun. Umožňuje nejen detailnější a přesnější diagnostiku, ale především léčbu onemocnění donedávna vyhrazených chirurgickým metodám. Soustředění těchto pokročilých metod do specializovaných center je tak logickým krokem, podobně jako je tomu v jiných oblastech současné medicíny.

Přidělení statutu Centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie pro naše pracoviště je začátkem nové éry digestivní endoskopie v Nemocnici České Budějovice, a.s. Nároky na naše pracoviště se zvýší nejen ze strany odborné veřejnosti, ale nejspíše i ze strany našich pacientů. Naším cílem je pokračovat v započatém trendu – nabízet špičkovou endoskopickou diagnostiku a léčbu, zavádět nové, moderní metody do každodenní praxe a spolupracovat s dalšími pracovišti na národní
i mezinárodní úrovni. Nejdůležitějším cílem je ovšem spokojený pacient, který odchází s dobrým pocitem, že se na nás může kdykoli v případě potřeby opět obrátit
,“ sdělil primář Gastroenterologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.