387 87 11 11
Víc než nemocnice.
27. 10. 2020

Dárcovství rekonvalescentní plazmy po prodělané infekci COVID-19

Pokud možnost darování rekonvalescentní plazmy zvažujete, obraťte se na Transfúzní oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

 

Předpoklady pro dárcovství rekonvalescentní plazmy

  • Úplná úzdrava po onemocnění COVID -19 s nejméně 14 denním odstupem po skončení onemocnění ev. ukončení izolace
  • Věk 18-60 let, tělesná hmotnost nejméně 50 kg a více
  • Trvalý pobyt v ČR, platné zdravotní pojištění
  • Vhodní jsou muži, kteří nikdy nedostali transfuzi krve, a ženy, které nikdy nebyly těhotné a nikdy nedostaly krevní transfuzi
  • Celkově dobrý zdravotní stav

Postup při darování rekonvalescentní plazmy

Pokud splňujete výše uvedená kritéria pro darování plazmy, bude Vám na stanici dárců Transfúzního oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., nejprve proveden laboratorní odběr. Tímto odběrem zjistíme, zda máte protilátky proti COVID- 19, a také hodnoty pro vlastní odběry plazmy (vyšetření krevního obrazu, krevní skupiny, hladiny krevních bílkovin). Jakmile budou známy výsledky vyšetření, budete stanicí dárců konkrétně vyzváni k vlastnímu odběru plazmy, který je možný provést jako:

  • prostý odběr plné krve ze žíly
  • přístrojový odběr pouze plazmy ze žíly- tzv. plazmafereza

 

Více informací naleznete na: https://bit.ly/3e0rEIH.