387 87 11 11
Víc než nemocnice.
20. 03. 2020

V neděli 22. 3. 2020 od 9:00 do 21:00 nebude zajištěna ordinace dětské lékařské pohotovosti

Vážení rodiče, zákonní zástupci, pacienti

tuto neděli, tj. dne 22. března 2020 v době od 9,00 do 21,00 hodin není ze strany praktických lékařů pro děti a dorost z okresu České Budějovice zajištěna ordinace dětské lékařské pohotovostní služby, umístěná v pavilonu D (Dětského oddělení) horního areálu českobudějovické nemocnice.

Bohužel se nám opět nepodařilo tuto službu ambulantními lékaři obsadit.

V naprosto nutných případech budou dětští pacienti ošetřeni v příjmové ambulanci dětského oddělení.

Upozorňujeme však, že lékaři sloužící ústavní pohotovostní službu na dětském oddělení musí svou pozornost a péči věnovat především pacientům lůžkové části, hospitalizovaným na jednotce intenzivní a resuscitační péče, dětem po operačních výkonech umístěných na dalších stanicích.

Žádáme proto rodiče a pacienty o trpělivost, pokud se jim lékaři sloužící ústavní pohotovost na dětském oddělení nebudou moci po jejich příchodu na dětskou pohotovost věnovat.

V okrese České Budějovice není praktických lékařů pro děti a dorost s platným oprávněním k poskytování zdravotních služeb mnoho. Jihočeský kraj žádá proto všechny tyto lékaře, aby se s ohledem na potřeby rodičů a jejich dětí rozumně podělili o služby dětské pohotovosti v českobudějovické nemocnici a pomohli tak do budoucna zajistit bezproblémové obsazování služeb.