387 87 11 11
Víc než nemocnice.
31. 05. 2024

Rektor Jihočeské univerzity a generální ředitel nemocnice jednali o vzájemné spolupráci

Rektor Jihočeské univerzity a generální ředitel Nemocnice České Budějovice jednali o vzájemné spolupráci

Ve čtvrtek 30. května 2024 navštívil Nemocnici České Budějovice rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. 

Generální ředitel nemocnice MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., jej seznámil s historií nemocnice, její současnou podobou i rozvojovými záměry do budoucna, spočívajícími v první řadě v přesunu veškerých provozů z dolního areálu nemocnice do areálu horního. Během tohoto významného setkání bylo předmětem jednání také představení vědeckovýzkumné činnosti nemocnice a strategie jejího dalšího rozvoje nebo praktické aspekty spolupráce českobudějovické nemocnice se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích při přípravě nelékařských zdravotnických pracovníků. Méně známou skutečností je to, že Nemocnice České Budějovice spolupracuje také s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, přičemž MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., vyzdvihl velmi nadějnou perspektivu této vědeckovýzkumné spolupráce. 

Posilování dlouhodobého partnerského vztahu obou institucí je tím nejlepším předpokladem dalšího rozvoje v oblasti vzdělávání, výzkumu a inovací.