CZ / EN
free wifi ikona youtube kanal facebook
Víc než nemocnice.
oceneni

oceneni

oceneni
26. 07. 2018

Reakce Nemocnice České Budějovice na nepravdivé údaje uvedené v tiskové zprávě protikorupčního spolku

Nemocnice České Budějovice, a.s., se ohrazuje proti nepravdivým nebo zkresleným tvrzením uváděným v tiskové zprávě spolku Oživení ze dne 25. 7. 2018.  Tyto výroky mohou poškodit dobré jméno Nemocnice České Budějovice, a. s. se všemi možnými důsledky pro spolek Oživení. Proto také cítíme potřebu uvést tyto nepravdivé výroky na pravou míru.

Není pravda, že českobudějovická nemocnice používá jedinou společnost (Phoenix, a. s.) pro plynulé dodávání zdravotnického materiálu a léčivých přípravků. Dodávky realizuje prostřednictvím celé řady dalších distributorů působících na trhu v České republice (Promedica, Pharmos, ViaPharma, Alliance Healthcare).

Tyto firmy jsou firmy distribuční. Samotný nákup je realizován s výrobci či výhradními zástupci výrobců pro trh v ČR.  Rovněž uváděný počet zakázek (697) neodpovídá skutečnosti, nejedná se o množství jednotlivých zadaných veřejných zakázek, ale o průběžné dílčí objednávky realizované v souladu s platnými rámcovými smlouvami k zajištění plynulých dodávek léků a zdravotnického materiálu.

Nákup léčivých přípravků je řešen standardním zadávacím řízením v režimu zákona a nejsou přitom využívány žádné výjimky. Řada těchto zadávacích řízení byla realizována v minulosti, další zadávací řízení kontinuálně probíhají a budou probíhat i v budoucnosti. Ročně jde o desítky výběrových řízení. Proces zadávání je administrativně náročný a je spojen s celou řadou problémů a průtahů, přesto se nemocnici daří díky důslednému přístupu nakupovat kvalitní léky a materiály za co nejnižší ceny na trhu.

Důrazně se tak ohrazujeme proti tvrzení, že českobudějovická nemocnice využívá výjimky dané zákonem o zadávání VZ v souvislosti s dodávkami, o kterých hovoří spolek Oživení. Použití zavádějících a nepravdivých informací ke zviditelnění obhajoby dílčích návrhů na změnu zákona považujeme za trestuhodné a také nemravné. Jde navíc o podivnou konstrukci, protože pro konkurenční dodavatele léků poplatek za podání podnětu k prošetření zakázek není překážkou a v odůvodněných případech tak v rámci stovek řízení v ČR i činí. Žádáme spolek Oživení, aby ve své kampani nadále nešířil neověřené a zavádějící informace o českobudějovické nemocnici, které je zřejmě vedeno úmyslem poškodit její pověst.  Nemocnice České Budějovice je připravena se proti nepravdivým výrokům na její adresu bránit právní cestou.

Lékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Diecézní charita České Budějovice Chatový tábor Slavkov Kapka Naděje logo katolicika asociace logo hospitalin ISO 27001.
Jihočeský Kraj
Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje