387 87 11 11
Víc než nemocnice.
16. 04. 2018

Pozvánka na mezinárodní konferenci s praktickým workshopem

Nefarmakologické postupy v kardioprevenci

Mezinárodní konference s praktickým workshopem

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity
Institut zdravotně sociálních věd – pracoviště praxe
Centrum prevence civilizačních chorob
ve spolupráci s IKEM – Institut klinické a experimentální medicíny
pořádá

ve čtvrtek dne 17. 5. 2018

Tematické okruhy:

Výživa v kontextu kardiovaskulárních onemocnění
Pohybové aktivity v kontextu kardiovaskulárních onemocnění
Kouření
Stres a duševní zdraví
Farmakologické postupy v léčbě kardiovaskulárních
onemocnění
Termíny podání přihlášek:
Aktivní účast včetně zaslání abstraktu dle pokynů do 20. 4. 2018
Pasivní účast do 2. 5. 2018

Ročník: I.

Termín konání: 17.05.2018
Místo konání: J. Boreckého 1167/27, České Budějovice