387 87 11 11
Víc než nemocnice.
29. 01. 2019

Pozvánka - Den zdraví

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Jihočeského kraje ve spolupráci s Nemocnicí České Budějovice, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a SZŠ a VOŠZ České Budějovice pořádá zdravotně-edukační akci, jejímž záměrem je upozornit na důležitost očkování a dodržování základů hygieny. 

Zdravý den se koná v rámci již pravidelně pořádaných osvětových preventivních akcí v Nemocnici České Budějovice, tentokrát pod záštitou KHS Jihočeského kraje.  Akce nabídne odpovědi na časté dotazy klientů typu: Proč je očkování důležité? Existují rizika spojená s očkováním? Jaký typ nepovinného očkování určitě nezanedbat? Jak podporuje zodpovědný přístup k prevenci VZP?

Místo konání: vstupní terminál Nemocnice České Budějovice, a.s.

Program:

  • poradna KHS Jihočeského kraje ve věci očkování a hygieny (přítomny ředitelky odboru protiepidemického, odboru hygieny výživy a odboru dětí a mladistvých)
  • měření hodnot TK, TF, BMI
  • informace o preventivních programech fondu prevence VZP