387 87 11 11
Víc než nemocnice.
05. 10. 2017

Plastičtí chirurgové z českobudějovické nemocnice přinášejí do Čech nové operační zákroky

Nemocnice České Budějovice uspořádala ve spolupráci s CB clinic a Mezinárodní společností estetické plastické chirurgie (ISAPS) dne 3. 10. 2017 v Hluboké nad Vltavou druhý ročník Castle Beauty Conference.  Organizátoři kurzu prim. MUDr. Vladimír Mařík a MUDr. Pavel Kurial společně s prof. Dr. Joseph Hunstadem sestavili odborný výukový program zaměřený na modelaci paží, stehen, břicha a hýždí. Prof. Hunstad ze Severní Karolíny je v současnosti jedním z nejznámějších a nejuznávanějších plastických chirurgů v USA.

„Hlavní koncept kurzu spočívá v tom, že pozveme specialistu té nejvyšší světové úrovně v určité oblasti plastické chirurgie a společně s ním provedeme dvě až tři estetické operace, z nichž vytvoříme videozáznam, který ve výukové podobě DVD obdrží každý účastník kurzu. Samotný kurz je pro účastníky celodenní, kdy pozvaný specialista prezentuje detailně v podobě přednášek své operační techniky a rovněž komentuje pořízený videozáznam,“ uvádí MUDr. Mařík, národní sekretář ISAPS pro Českou republiku. Prof. Hunstad je tzv. travelling profesorem organizace ISAPS, jejímiž hlavními cíli jsou bezpečnost pacienta a vzdělávání plastických chirurgů.

„Tento koncept kurzu umožňuje získat jednotlivým účastníkům doslova návod, jak správně provádět určitou plastickou operaci a jakých chyb se vyvarovat, a to přímo od samotného autora techniky. Tyto informace jsou pro chirurga nesmírně cenné a na velkých kongresech je nezíská,“ vysvětluje MUDr. Kurial.

Hlavním tématem kurzu byly operace vytažení paží a stehen pomocí tzv. avulzní techniky. Principem této metody je velmi radikální odsátí tukové tkáně z krajiny paží, popř. stehen, a následné kontrolované odtržení (z lat. avulze) nadbytečné kůže.  Jedinečnou výhodou této techniky je, že končetina je po operaci minimálně traumatizovaná a estetický výsledek je lepší v porovnání se standardní technikou.  „Tento zákrok provádíme na našem pracovišti již dva roky, naučili jsme se jej v zahraničí a studiem videozáznamů na internetu. Proto nás velmi potěšilo, že naše pozvání přijal samotný autor této techniky prof.  Hunstad, se kterým jsme mohli sdílet naše zkušenosti a předat je plastickým chirurgům, kteří na náš kurz přijeli,“ uvedl prim. Mařík.  V rámci kurzu prim. Mařík a MUDr. Kurial prezentovali rovněž složité případy ze své praxe a společně s prof. Hunstadem i přítomnými chirurgy diskutovali otázky s nimi spojené.

Avulzní techniky nebyly jediné operace, které prof. Hunstad prezentoval. V rámci kurzu chirurgové mohli poznat rovněž operace body-lift, vytažení zad a plastiku hýždí. Toto jsou zákroky, které často podstupují ženy i muži po velkém váhovém úbytku, kdy se sice zbaví velkého množství tukové tkáně, ale vždy zůstávají velké kožní nadbytky. K jejich odstranění je zpravidla zapotřebí několika operačních zákroků a vyžadují zásah velmi zkušeného plastického chirurga.

 „Zvětšování hýždí je stále zákrok, který je více prováděný v USA a Jižní Americe než v Evropě, ale dá se očekávat podobný trend i u nás. Již nyní je ale zřejmé, že nastává postupný odklon od silikonových hýžďových implantátů ve prospěch zvětšování pomocí vlastní tukové tkáně,“ uvedl MUDr. Kurial. Během kurzu se plastici rovněž seznámili s novou operační technikou pro modelaci hýždí.

Tým plastické chirurgie z Českých Budějovic díky účasti na zahraničních odborných akcích a pravidelným pořádáním vlastních estetických kurzů drží krok s USA, kde je tento obor tradičně na vysoké úrovni. Také prof. Hunstad pochválil úroveň českobudějovické plastické chirurgie, která je podle jeho slov naprosto srovnatelná se světovou špičkou. Letošní ročník Castle Beauty Conference se stejně jako loňský těšil velkému ohlasu z řad plastických chirurgů, kteří se jej zúčastnili.