387 87 11 11
Víc než nemocnice.
18. 01. 2016

Poskytujeme péči na špičkové úrovni pro matky i novorozence

Rozhovor s panem MUDr. Petrem Sákem, Ph.D., primářem Gynekologicko-porodnického oddělení a panem MUDr. Milanem Hanzlem, Ph.D., primářem neonatologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

 

Tato nemocnice je nemocnicí krajskou, menší nemocnice k Vám posílají všechny případy, na které nemají specializace ani přístrojové vybavení. Čím přesně je tedy Vaše oddělení pro region jedinečné?
Hlavně tím, že jsme perinatologickým centrem s veškerým potřebným vybavením. Díky němu a hlavně díky skvěle sehranému týmu lidí, poskytujeme péči na špičkové úrovni pro matky i novorozence.

Jak jsem se dočetla na Vašich stránkách, porodnice je velmi kvalitně a moderně vybavena, dokonce je jedním z mála pracovišť v ČR, kde je akreditované perinatologické centrum. Jelikož toto nebývá běžné, můžete rodičkám popsat, jaké výhody pro ně přítomnost centra skýtá?
Jak už jsem zmínil, je to přístrojové vybavení a vycvičené a sehrané týmy zdravotnických pracovníků. Maminka má jistotu, že její dítě nebude převáženo, kromě několika málo výjimek, do jiných nemocnic a budou spolu v jednom zařízení. V neposlední řadě můžeme nabídnout také bohaté, dlouholeté zkušenosti.

Díky perinatologickému oddělení jste spádovou oblastí pro riziková a patologická těhotenství. Kolik dětí s porodní váhou pod 1000 gramů se u Vás narodilo v roce 2015? Vzpomínáte si, kolik vážilo to s nejmenší porodní váhou?

V roce 2015 se živě  narodilo v našem Perinatologickém centru celkem 36 dětí s porodní váhou pod 1000g.

Nejmenší  novorozenec propuštěný domů  vážil 440 g.

Celý rozhovor zde