387 87 11 11
Víc než nemocnice.
08. 06. 2022

Nová metoda léčby mozkové mrtvice

Nemocnice České Budějovice, a.s. uspořádala v úterý 7. června ve spolupráci s Fakultní Nemocnicí Ostrava tiskovou konferenci na téma „Nová metoda léčby mozkové mrtvice“. Mozková mrtvice je vedoucí příčinou invalidity dospělých a patří mezi 3 nejčastější příčiny úmrtí dospělých lidí.

Mozková mrtvice je vedoucí příčinou invalidity dospělých a patří mezi 3 nejčastější příčiny úmrtí dospělých lidí.

90 % mrtvic je způsobeno nedostatečným přívodem krve k mozkové tkáni.

V letech 1995 a 2014 prodělala léčba tohoto typu mrtvice revoluční změny. Dnes je standardem rozpuštění sraženiny v mozkové cévě pomocí látky podané do žíly v kombinaci s odstraněním sraženiny v mozkové cévě přístupem přes tříslo.

Česká republika patří mezi země, které na tyto změny zareagovaly nejlépe.

Vytipovali jsme pacienty, u kterých standardní léčba bohužel nefungovala. Máme velkou zkušenost s otevřenými mikrochirurgickými operaci mozkových cév. Nemocnice České Budějovice, a.s. je tak mezi prvními nemocnicemi v Evropě, které poskytují tento nový revoluční typ léčby. Náš tým recentně publikoval randomizovanou, bicentrickou studii v časopise s impakt faktorem 5,8. Práce prokázala, že u pacientů s mrtvicí, kde selhala tradiční léčba a kteří dostali tuto revoluční, mikrochirurgickou léčbu, došlo v 60 % případů ke zlepšení stavu pacienta až do jeho soběstačnosti,“ uvádí autor článku MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D., MBA.

MUDr. Martin Roubec, Ph.D. : Cévní mozková příhoda patří k předním důvodům úmrtí a získané invalidity populace. Tuto invaliditu si lze představit jako ztrátu soběstačnosti a závislost na pomoci druhé osoby zejména z důvodu ztráty pohyblivosti a komunikačních dovedností.

Příčinou nejčastějšího typu cévní mozkové příhody je uzávěr přívodné mozkové tepny a tím přerušení dodávky okysličené krve do mozku, obdobně jako u srdečního infarktu.

Doposud jediným a nejúčinnějším způsobem léčby je zprůchodnění uzavřené tepny, a to co nejrychleji, jak je to možné. Tato stránka problematiky začíná již na straně Zdravotnické záchranné služby, která musí pacienta správně diagnostikovat a dopravit do adekvátní nemocnici,“ říká ředitel ZZS JČK MUDr. Marek Slabý.V jižních Čechách jsme takto od roku 2018 transportovali přes 2000 pacientů ročně. V roce 2022 to už je nyní téměř 300 pacientů.

MUDr. Martin Roubec, Ph.D.: Léčba cévní mozkové příhody zažila v posledních třech dekádách dvě výrazné revoluce.

První z nich bylo podání léčivého přípravku do žíly. Tento lék napomáhá rozpuštění krevní sraženiny, jež vedla k uzávěru přívodné mozkové tepny.

Druhou, tzv. mechanická trombektomie, je zprůchodnění ucpané mozkové cévy pomocí zařízení, které je zavedeno vnitřkem tepenného řečiště přístupem přes tříslo. Obě metody se pak v závislosti na stavu pacienta vhodně kombinují. Druhá z metod, mechanická trombektomie, představuje jednu z nejúčinnějších léčebných metod v historii medicíny vůbec, s efektivitou více než dvakrát vyšší než např. léčba srdečního infarktu obdobnou technikou. Tato moderní léčba cévní mozkové příhody umožňuje návrat pacientů do normálního života u zhruba poloviny pacientů, které uzávěr mozkové tepny postihl.

Česká republika patří v léčbě cévní mozkové příhody k Evropské špičce, co se týče organizace, tak počtu léčených pacientů. V roce 2021 bylo léčivým přípravkem podaným do žíly léčeno v ČR téměř 4700 pacientů a mechanickou metodou zhruba 1350 pacientů. Toto je zásluha intenzivní práce neurologů v rámci Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti a jednotlivých center zabývajících léčbou cévní mozkové příhody, Zdravotnické záchranné služby a intervenčních neuroradiologů. Péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou však vyžaduje intenzivní práci i dalších oborů medicíny – mimo jiné specialistů v oboru neurorehabilitace, ergoterapie, logopedie a spolupráci jiných odborníků.

MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D., MBA:

Přes veškerý pokrok v léčbě cévní mozkové příhody zůstává 5-10 % pacientů, kde standardní léčba nefunguje. Šance těchto pacientů na rekonvalescenci, tedy návrat do běžného života je velmi nízká, zhruba 10 %. Na tyto pacienty jsme se zaměřili v naší bicentrické studii Center v Centru vysoce specializované cerebrovaskulární péče při FN Ostrava a Centru vysoce specializované cerebrovaskulární péče Nemocnice České Budějovice, a.s.

Během 5 let naše dvě centra léčila výše uvedenými metodami zhruba 1100 pacientů. U 47 pacientů došlo k selhání standardní terapie. Část z nich pak podstoupila akutní chirurgickou léčbu.

Chirurgická metoda zprůchodnění mozkové cévy je k dispozici již od 70. let minulého století. Provádí se buď mozkový bypass (našití tepny z podkoží před uchem na mozkovou tepnu), nebo přímé zprůchodnění mozkové cévy (její rozříznutí, odstranění sraženiny a našití). Bohužel se nikdy nepodařilo prokázat, že tyto metody pomáhají pacientům.

Nově jsme tuto tradiční chirurgickou metodu použili u výše uvedených pacientů, kde selhala standardní léčba mrtvice. S použitím moderních zobrazovacích metod jsme v souladu s protokolem studie nabídli některým pacientům i tuto chirurgickou léčbu.

Naše výsledky ukázaly, že s chirurgií lze i po selhání standardní terapie dosáhnout po prodělání cévní mozkové příhody soběstačnosti až v 60 % případů. Data musí být dále ověřena větší multicentrickou randomizovanou studií, která je v současné době připravována.

Součástí léčby mrtvice je kromě akutní léčby i velice důležitá následná neurorehabilitace. To je důvodem pozvání dvou hostů s vysokou rehabilitační erudicí.