387 87 11 11
Víc než nemocnice.
23. 10. 2018

Nemocnice České Budějovice zahájila stavbu nové prádelny

Výhodou bude větší prostor ve vlastní prádelně, což umožní její vybavení další technologií potřebnou zejména pro zkvalitnění žehlení oděvů, ale i pořízení menších prokládacích praček pro praní méně často používaných typů prádla. Zvětší se i prostory pro skladování záložního prádla. Nová prádelna zároveň zvýší zajištění plnění hygienických požadavků na praní (důslednější oddělení čisté a špinavé části prádelny s převlékacími filtry mezi nimi) a lepší bude i řešení přivážení a odvážení prádla včetně dobré ergonomie provozu uvnitř prádelny.

 

„Díky pozornosti, kterou vedení nemocnice prádelně věnuje, se daří obměňovat technologii potřebnou pro celý prací proces, v návaznosti na současné přísné legislativní a hygienické požadavky. Oddělení obslužných činností - prádelenské služby Nemocnice České Budějovice tak využívá nejmodernější techniku, která je zárukou ekonomického a hygienicky nezávadného provozu při respektování a dodržení veškerých bezpečnostních a ekologických předpisů,“ říká vedoucí Oddělení obslužných činností Zdeněk Marcín, MBA. „Stávající budova již není schopná dalším požadavkům na instalaci moderních pracích a žehlících strojů vyhovět. A právě z tohoto důvodu se dnešním dnem začne budovat objekt, který již od studií vlastního projektu bere zřetel na moderní pojetí prádelenského provozu a adekvátně odpovídá potřebám na kvalitu zpracování prádla současné Nemocnice České Budějovice.“