387 87 11 11
Víc než nemocnice.
13. 12. 2020

Nemocnice České Budějovice vyplatí „13. platy“ a od ledna zvýší mzdy

Zvýšení mzdových tarifů všem zaměstnancům o 10 % a vyplacení mimořádných odměn ve výši „13. platu“. Takový bude přelom roku v českobudějovické nemocnici pro její zaměstnance.

Výsledkem letošního kolektivního jednání v Nemocnici České Budějovice, a.s. je mimo jiné navýšení mzdových tarifů od ledna o 10 % všem zaměstnancům a nad rámec toho další dílčí vylepšení mzdového předpisu, zahrnující například diferenciaci tarifů podle délky praxe u sanitářů a sanitářek, ošetřovatelů a ošetřovatelek nebo úpravu tarifů radiologických asistentů. Roční nárůst osobních nákladů bude téměř 200 milionů korun. Nemocnice České Budějovice, a.s. tím potvrzuje svoji pozici atraktivního zaměstnavatele.

„Jsme jedním z největších zaměstnavatelů v kraji. I v roce 2021 budeme dále navyšovat počet personálu zejména na operačních sálech. Jelikož největší stavební akce v historii naší nemocnice zahrnující vybudování nejmodernějších centrálních operačních sálů a centrální sterilizace běží podle plánu, budeme potřebovat pro jejich provoz více personálu. Půjde zejména o sálové sestry a nižší zdravotnický personál. Tato pracoviště tak již nyní zařazujeme do našeho motivačního programu s možností pro nově nastupující nelékařské zdravotnické pracovníky získat náborový příspěvek,“ uvádí generální ředitel nemocnice MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.

Nemocnice České Budějovice, a.s. získala letos v hodnocení HealthCare Institute nejvyšší ocenění a stala se tak nejlepší nemocnicí ČR 2020.  Uplynulý rok byl pro nemocnici mimořádně náročný, zároveň ale také mimořádně úspěšný. Vedení společnosti proto rozhodlo o vyplacení mimořádné odměny ve výši tzv. „13. platu“ svým zaměstnancům. Ve výplatě za měsíc prosinec tak pracovníci největší jihočeské nemocnice dostanou odměnu ve výši své tarifní mzdy, respektive poměrnou část odpovídající výši pracovního úvazku. „Celkem na tyto odměny vynaložíme 150 milionů korun. Přestože jsme ekonomicky zdravou nemocnicí, i pro nás je tato forma poděkování našim zaměstnancům všech profesí za jejich svědomitou práci ve prospěch našich pacientů zcela mimořádnou událostí, která se neděje každý rok,“ uzavírá Michal Šnorek.