387 87 11 11
Víc než nemocnice.
05. 05. 2022

Nemocnice České Budějovice ruší od 5. května omezení návštěv pacientů

„Díky příznivé epidemické situaci a aktuálně platným opatřením MZČR rušíme od čtvrtka 5. května omezení návštěv veřejnosti. Ve snaze ochránit naše pacienty, jejich rodiny i zaměstnance nemocnice prosíme veřejnost nadále o pečlivé zvážení nutnosti návštěv a dodržování obecných pravidel návštěv,“ uvádí generální ředitel Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. 

Mezi tato pravidla patří mimo jiné:

  • Všichni návštěvníci by měli být zdraví, bez příznaků akutních respiračních onemocnění
  • Počet návštěvníků a délka návštěvy by měly být omezeny na minimum
  • Osoby přicházející do nemocnice by měly dodržovat pečlivou hygienu rukou

 

Prosíme všechny návštěvníky, aby se řídili pokyny personálu nemocnice. Zdravotnický personál jednotlivých oddělení může režim návštěvy upravit s ohledem na aktuální chod oddělení včetně omezení délky návštěvy.