387 87 11 11
Víc než nemocnice.
22. 05. 2020

Nemocnice České Budějovice povoluje od 25. května návštěvy pacientů

 

Díky příznivé epidemiologické situaci a nařízení MZČR umožníme od pondělí 25. května návštěvy veřejnosti.

Ve snaze ochránit naše pacienty, jejich rodiny i zaměstnance naší nemocnice prosíme veřejnost o dodržování následujících pravidel:

 

 

  • Všichni návštěvníci by měli být zdraví

Prosíme, aby odložili svou návštěvu, pokud se cítí nemocní, především pokud mají některý
z příznaků: Kašel, rýma, zvýšená teplota nad 37 ⁰C, bolest v krku, bolesti svalů, ztráta chuti, čichu.

 

  • Počet návštěvníků a délka návštěvy by měly být omezeny na minimum

Doporučujeme maximálně 2 osoby k lůžku na 15 minut. 

 

  • Během návštěvy je povinné používat ochranu nosu a úst (roušku). 

 

  • Vždy při příchodu na oddělení nemocnice a při odchodu z návštěvy je zapotřebí si řádně umýt ruce teplou vodou a mýdlem nebo použít dezinfekční gel.

I nadále žádáme veřejnost o omezení počtu doprovodů pacientů k vyšetření na 1 osobu.