387 87 11 11
Víc než nemocnice.
26. 08. 2022

Nemocnice České Budějovice, a.s. upravuje režim návštěv

Nemocnice České Budějovice, a.s. ukončuje plošná režimová opatření týkající se nákazy covid-19.

Veřejnosti nadále doporučujeme dodržovat zásady, které snižují riziko dalšího šíření nákazy covid-19, především:

Všichni návštěvníci by měli být zdraví, bez příznaků akutních respiračních onemocnění

Počet návštěvníků a délku návštěvy omezte na minimum, doporučujeme maximálně 2 osoby k lůžku na 15 minut

Před vstupem do čekárny nebo na oddělení proveďte hygienickou dezinfekci rukou, stejně tak při Vašem odchodu z nemocnice

Pokud do nemocnice skutečně musíte, a máte příznaky respiračního onemocnění nebo jste mohli být v kontaktu s osobou s onemocněním covid-19 v posledním týdnu, používejte ve vnitřních prostorách nemocnice ústenku nebo respirátor

Výjimku představuje Onkologické oddělení, na kterém zůstávají uvedená opatření povinná. 


O dalších úpravách režimových opatření budeme veřejnost informovat na webových stránkách nemocnice podle dalšího vývoje epidemické situace.