387 87 11 11
Víc než nemocnice.
18. 03. 2020

Lékárna Nemocnice České Budějovice žádá veřejnost o toleranci

„Lékárna Nemocnice České Budějovice, a.s. je páteřní lékárnou Jihočeského kraje poskytující nepřetržitou pohotovostní službu a v současnosti funguje ve zvláštním režimu.

S cílem zajistit akutní a neodkladnou péči a urychlit odbavení pacientů přistupujeme k nutným omezením, která se týkají dočasného pozastavení přijímání zákaznických karet, ruší se také bezplatné parkování související s nákupem v lékárně.  Výdej léčiv bude provozován pouze prostřednictvím pohotovostních oken.  V rámci zabezpečení dostupnosti léčiv může dojít k omezení počtu vydaných či prodaných balení léčiv. Druhá výdejna lékárny Nemocnice České Budějovice, a.s., umístěna v ul. L. B. Schneidera, je do odvolání uzavřena,“ sdělil předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. a dodává „Prosíme veřejnost o pochopení nastalé situace. Nikdo nečeká ve frontě rád, doporučujeme tedy ve vlastním zájmu odložit vyzvednutí chronické medikace. Personál naší lékárny pracuje s maximálním nasazením a ochotou. Jsem si jist, že veřejnost přijatá opatření chápe a bude shovívavá k možné prodlevě při jejich odbavení.“

Během těchto opatření nebude realizován prodej kosmetiky a zdravotní obuvi,“ upřesnil vedoucí lékárník Nemocnice České Budějovice, a.s. PharmDr. Ondřej Pavlíček, Ph.D., MBA.

Lékárna Nemocnice České Budějovice zároveň uvítá do svých řad farmaceuty, kteří mají chuť vypomoci v boji s epidemií COVID-19.