387 87 11 11
Víc než nemocnice.
30. 07. 2018

Lékárna Nemocnice České Budějovice úspěšně ověřila a poté vydala položku v rámci pilotního provozu Směrnice o padělaných léčivých přípravcích (FMD)

Lékárna Nemocnice České Budějovice jako jedna z prvních úspěšně ověřila a vydala léčivo opatřené unikátním 2D kódem v rámci pilotního provozu Směrnice o padělaných léčivých přípravcích (FMD).

„Nemocnice České Budějovice je od počátku zapojena v pilotním projektu pro implementaci ověřování pravosti léčiv. Aktuálně jsme největší nemocnicí a první nemocnicí vybavenou informačním systémem Mediox, která test úspěšně provedla,“ říká vedoucí lékárník Nemocnice České Budějovice
PharmDr. Ondřej Pavlíček, Ph.D.

Směrnice EU 2011/62 / EU - také nazývaná směrnice o padělaných léčivých přípravcích (Falsified Medicines Directive či FMD) - vyžaduje, aby balení léčivých přípravků vydávaných pouze na lékařský předpis obsahovalo ochranné prvky (tj. jedinečný identifikátor spolu s prostředky k ověření manipulace s nimi). Vyžaduje také zavedení národních elektronických systémů, které umožní ověření a autentizaci těchto obalů. Od 9. února 2019 bude toto ověřování léčiv povinné.

„Těší mne, že jsme mezi prvními zprovoznili systém po technické stránce. Podařilo se to díky vysokému pracovnímu nasazení personálu lékárny, IT oddělení i dodavateli informačního systému lékárny Mediox, společnosti Apatyka servis s. r. o. Všichni zaslouží velkou pochvalu za skvěle odvedenou práci,“ říká předseda představenstva Nemocnice České Budějovice MUDr. Břetislav Shon a dodává: „Jedná se o první krok. Nyní je nutno intenzivně testovat procesy mezi jednotlivými zapojenými články distribučního řetězce léčiv a dodavatelem softwaru tak, aby od února 2019 fungovalo vše plynule
a pacient změny prakticky nezaznamenal.“

V principu každé balení léčiva vydávaného na lékařský předpis bude opatřeno unikátním identifikátorem. „Při výdeji bude elektronicky ověřeno, že se daný kód nachází v databázi kódů balení uvolněných výrobcem příslušného léčiva. Řešení má zamezit vstupu padělků do distribučního řetězce a snížit riziko poškození pacienta podáním padělaných léčivých přípravků,“ vysvětluje  PharmDr. Ondřej Pavlíček, Ph.D. „Bude se jednat o velký zásah do procesů a organizace práce, prakticky každé balení bude ověřováno na vzdáleném serveru. Zásadně vzrostou nároky na strukturu IT. Svým dopadem pro lékárenskou činnost je to srovnatelné se zaváděním elektronické preskripce.“