387 87 11 11
Víc než nemocnice.
07. 06. 2022

Komplexní Cerebrovaskulární Centrum České Budějovice je držitelem diamantového ocenení Angels Award

Komplexní Cerebrovaskulární Centrum obdrželo za rok 2021 nejvyšší, diamantové, ocenění. Celkově se jedná již o třetí ocenění českobudějovického KCC iniciativou Angels.

Iniciativa Angels celosvětově působí v oblasti péče o pacienty s mozkovou příhodou. Hlavním obsahem činnosti je rozšiřování povědomí a podpora ve zvyšování dostupnosti a kvality péče o pacienty s mrtvicí. Hlavním cílem iniciativy je zlepšení klinických výsledků a soběstačnosti pacientů po mozkové příhodě.

"Každé takovéto ocenění je výsledkem soustavné a tvrdé práce a úsilí všech členů týmu Komplexního Cerebrovaskulárního Centra (oddělení i jednotlivců; lékařů i nelékařů) v čele s týmem Neurologického oddělení. Neurologie stojí v první linii v péči o pacienty s iktem, koordinuje, sleduje a přizpůsobuje chod centra tak, aby odpovídal těm nepřísnějším kritériím a my jsme mohli poskytovat tu nejlepší možnou péči našim pacientům," uvádí primář Neurologického oddělení MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D., který před několika dny převzal nejvyšší ocenění na kongresu Evropské Organizace pro cévní mozkové příhody v Lyonu.

Iniciativa Angels ve spolupráci s evropskou i světovou organizací pro mozkové příhody, European Stroke Organisation (ESO) a World Stroke Organisation (WSO), připravuje a koordinuje řadu programů. Jedním z programů je sledování kvality péče iktových center. Iktová centra zapojená do národní i evropské sítě soustavně evidují množství údajů o poskytované péči pacientům s mrtvicí. Každé takové centrum je průběžně periodicky hodnoceno na základě těchto údajů. Hodnocení center v České republice probíhá 1x ročně. Splňuje-li stanovené podmínky kvality péče, obdrží zlaté, platinové, nebo nejvyšší diamantové ocenění, tzv. „Angels Award“. Ocenění je dokladem kvality iktové péče za uplynulý rok.

Skutečnost, že Česká republika se řadí k evropský zemím s nejvyšší úrovní péče o pacienty s mrtvicí ukazuje i počet udělených ocenění Angels Award. Za rok 2021 bylo v ČR uděleno 8 zlatých, 9 platinových a 20 diamantových ocenění.

zleva: MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D., primář Neurologického oddělení a vedoucí Komplexního cerebrovaskulárního centra České Budějovice, Robert Havalda, Angels Iniciativa „Team Leader“ pro Českou republiku a Řecko (zastupující pro Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko), na květnovém kongresu Evropské Organizace pro cévní mozkové příhody v Lyonu.