CZ / EN
free wifi ikona youtube kanal facebook
Víc než nemocnice.
oceneni
kvalita a bezpeci

Neonatologické oddělení


primář MUDr. Milan Hanzl, Ph.D.

vrchní sestra Mgr. Jitka Troupová

Zástupce primáře
MUDr. Vlasta Axmanová

Mapa areálu


Kontakty

telefonemail
Sekretariát387 875 701neonatologie@nemcb.cz
fax387 875 751
Recepce387 875 704

 

Základní informace:

Neonatologické oddělení zajišťuje vysoce specializovanou péči o novorozence pro spádovou oblast Jihočeského kraje a části kraje Vysočina. Plní tak funkci neonatologické části perinatologického centra intenzívní péče ve smyslu platné koncepce oboru neonatologie. Tato péče zahrnuje následující oblasti: neonatální resuscitační péči, neonatální intenzivní péči, intermediální péči včetně společného pobytu novorozenců s jejich matkami a přirozeně také standardní novorozeneckou péči o novorozence narozené v naší porodnici.

Jako akreditované pracoviště této úrovně plní vedle vyjmenovaných úkolů také úkoly v oblasti vědecko-výzkumné a výukové, přičemž se podílí na negraduálním i postgraduálním vzdělávání lékařských profesí a také ošetřovatelských profesí.

Na oddělení jsou přijímáni pacienti v novorozeneckém věku buď ze spádové oblasti centra, nebo novorozenci narození v naší porodnici. Standardně přijímáme i pacienty starší 28 dnů, jejichž zdravotní obtíže mají vazbu na perinatologickou a novorozeneckou problematiku a některé kojence, kteří vyžadují péči chirurgických oborů, především ve spojitosti s řešením vrozených vývojových vad. Ve spolupráci a po dohodě s dětským oddělením naší nemocnice přijímáme podle potřeby také malé kojence, jejichž stav vyžaduje intenzivní nebo resuscitační péči.

Provoz oddělení je úzce koordinován především s  porodnickou částí gynekologicko-porodnického oddělení, se kterou tvoří funkční celek pod názvem Perinatologické centrum intenzívní péče. Další velmi úzká spolupráce, jak již bylo uvedeno, je především s dětským oddělením naší nemocnice a se všemi ostatními obory, které participují na péči o neonatologické pacienty.

12. října 2015 se celý provoz neonatologického oddělení přestěhoval do velkoryse koncipované nové budovy v pavilonu K v těsném sousedství dětského oddělení. Zkušenosti z prvních týdnů provozu ukazují, že jde nejen z estetického, ale především z provozního hlediska o vydařenou stavbu. I když úroveň a další rozvoj naší péče závisí především na odborné úrovni personálu, jeho odpovídajícímu entuziasmu pro práci, dlouhodobě budovaném a promyšlenému systému péče je určitá úroveň stavebně - technického zázemí nutná. V ostatních centrech České republiky se to stává často limitujícím faktorem např. pro implementaci zásad tzv. vývojové péče, která ve velké míře stojí a padá s možností dlouhodobého pobytu maminek společně s nemocnými a nedonošenými dětmi v inkubátoru na společném pokoji.

Lůžková kapacita v nové budově

Současné možnosti nově otevřeného provozu neonatologického oddělení nabízejí možnost hospitalizace současně až 98 novorozenců a 26 maminek, jako doprovodu nemocných a nedonošených novorozenců

Stanice pro péči o fyziologické novorozence dělená na observační a roomingovou část.

Celková kapacita je až 38 novorozeneckých lůžek

Jednotka resuscitační péče a jednotka intenzivní péče (RES a JIP)

Celková kapacita je až 17 novorozeneckých lůžek (z toho 4 lůžka pro izolaci novorozenců z epidemiologických důvodů).

Stanice intermediální péče I. (IMP I) - poskytuje neonatální intenzívní péči nižšího stupně.

Celková kapacita je 17 novorozeneckých lůžek (z toho 4 lůžka pro izolaci novorozenců z epidemiologických důvodů)

Stanice intermediální péče II., která je celá roomingového charakteru (IMP II)

Celková kapacita je až 26 novorozeneckých lůžek a navíc, jak uvedeno, 26 lůžek pro matky

Akreditace o školení lékařských pracovníků v oboru neonatologie

Mezi naše povinnosti patří také metodické vedení péče o novorozence v celém regionu. Vedoucí pracoviště zastává též funkci regionálního konzultanta MZ pro péči o novorozence v Jihočeském kraji. Významná je také spolupráce s pracovišti, která se zabývají prenatální diagnostikou závažných vrozených vývojových vad. Závěrem je třeba zmínit naše zapojení do pedagogické činnosti, především do pregraduálního vzdělávání zdravotnických profesí v rámci Zdravotně - sociální fakulty Jihočeské univerzity a zapojení do vědecko - výzkumné činnosti související s naším oborem.

 

Lékaři neonatologického oddělení

 

Další aktivity a spolupráce:

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Certifikovaný kurz neonatologie

Fotogalerie - dětský den neonatologického oddělení

 

Lékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Jihočeský Kraj Diecézní charita České Budějovice Kapka Naděje logo katolicika asociace logo hospitalin logo Společnost pro ranou péči ISO 27001.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace