387 87 11 11
Víc než nemocnice.
18. 05. 2018

Vyjádření Nemocnice České Budějovice a Nemocnice Tábor k rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ve sporu o ochranu pověsti obou nemocnic

Vyjádření Nemocnice České Budějovice a Nemocnice Tábor k rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ve sporu o ochranu pověsti obou nemocnic

Na včerejší rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ve sporu o ochranu pověsti Nemocnice České Budějovice a Nemocnice Tábor, který soudy projednávají již téměř tři roky, spěšně reagoval Nejvyšší kontrolní úřad tiskovou zprávou.

Nemocnice České Budějovice a Nemocnice Tábor i přes prozatím zamítavá rozhodnutí soudů nadále považují způsob, jakým NKÚ medializoval závěry kontrolní akce č. 14/16, za nesprávný a nezákonný.

Nic na tom nemění ani včerejší rozhodnutí vrchního soudu, jelikož jeho odůvodnění nepůsobilo zcela srozumitelně, ani přesvědčivě. Vrchní soud však oproti soudu městskému výslovně připustil, že se proti tiskové zprávě NKÚ lze bránit soudní žalobou. Protože však soudy dosud nebyly schopny jasně definovat hranice, ve kterých se má NKÚ pohybovat při informování veřejnosti o výsledcích své činnosti tak, aby tím jiné nepoškozoval, jsou obě nemocnice připraveny využít v dané věci všech dostupných opravných prostředků.

Svoji iniciativu nemocnice vnímají jako součást obecné snahy o kultivaci veřejného mediálního prostoru. Současně se obě nemocnice musejí důrazně ohradit proti tvrzení prezidenta NKÚ o tom, že vedení soudního sporu o ochranu pověsti je výrazem jejich snahy NKÚ „nasadit náhubek“.

Nemocnice nic nenamítají proti informování veřejnosti, pokud se tak děje pravdivým a korektním způsobem, což se ale bohužel NKÚ v minulosti ne vždy dařilo.