387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Tiskové konferenci předsedali Ing. Marie Kašparová (vedoucí technologické části projektu), MUDr. Miroslav Verner (ředitel Úseku Centrálních laboratoří, Ing. František Bostl - vedoucí Investičního odd.)

Novináři a další hosté si prohlédli preanalytickou robotickou část linky

Ing. Marie Kašparová v rozhovoru s redaktorkami