CZ / EN
free wifi ikona youtube kanal facebook
Víc než nemocnice.
oceneni

oceneni

oceneni

DAROVACÍ SMLOUVY

POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO NEBO VĚCNÉHO DARU NEMOCNICI

 

Finanční nebo věcný dar mohou Nemocnici České Budějovice, a.s. poskytnout jak fyzické osoby, tak právnické osoby. Dar může být určen pro využití na konkrétním oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

Darovací smlouvu s dárcem, který je zároveň pacientem a kterému byly poskytnuty zdravotní služby Nemocnicí České Budějovice, a.s., je možné uzavřít až po kompletním ukončení léčení pacienta, tj. tehdy, když pacient již není v péči Nemocnice České Budějovice, a.s. ani jinak nepřijímá její služby.

Vzory darovacích smluv jsou dostupné na sekretariátu příslušného oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. a dále též na sekretariátu vedení Nemocnice České Budějovice, a.s. – administrace smluv. Při poskytnutí daru Nemocnici České Budějovice, a.s. s účelem jeho užití pro konkrétní oddělení, sepisuje (nikoliv podepisuje) darovací smlouvu s dárcem vždy sekretářka příslušného oddělení. Pokud se tedy rozhodnete poskytnout finanční nebo věcný dar přímo pro potřeby příslušného oddělení, kontaktujte jeho sekretariát a zde Vám bude připraven čistopis smlouvy k Vašemu podpisu.

Dárce může předložit také vlastní návrh darovací smlouvy, pokud nebude odporovat podmínkám zejména uvedeným ve vzorových smlouvách, avšak Nemocnice České Budějovice, a.s. preferuje využívání poskytnutých vzorových smluv z důvodu menší administrativní zátěže jak pro dárce, tak pro Nemocnici České Budějovice, a.s. V případě, že se tedy rozhodnete poskytnout Nemocnici České Budějovice, a.s. dar, využijte prosím z výše uvedených důvodů vzorovou smlouvu.

V případě, že je Vám zaslán návrh vzorové darovací smlouvy, vyplňte prosím, barevně vyznačená pole ve smlouvě, tj. zejména: údaje o dárci, variabilní symbol příslušného odd., částku finančního daru v Kč a slovy, účel poskytnutí daru a též je třeba upřesnit souhlas s uveřejněním jména dárce v propagačních materiálech – pokud dárce nesouhlasí – příslušný odstavec ze smlouvy vymaže.

Pokud má dárce smlouvu kompletní, smlouvu ve dvou vyhotoveních podepíše a doručí buď na příslušný sekretariát oddělení, pro jehož využití je dar poskytován, nebo do kanceláře vedení Nemocnice České Budějovice, a.s. k administraci smluv.

Finanční dar může dárce zaslat přes bankovní účet (číslo bankovního účtu je uvedeno ve vzorové smlouvě), nebo hotově zaplatit na pokladně Nemocnice České Budějovice, a.s.

Po odsouhlasení smlouvy a po podpisu statutárních zástupců Nemocnice České Budějovice, a.s., zasílá administrátor smluv jedno vyhotovení darovací smlouvy včetně děkovného dopisu dárci. Druhé vyhotovení je ponecháno pro potřebu Nemocnice České Budějovice, a.s.

V případě nejasností kontaktujte kancelář vedení Nemocnice České Budějovice, a.s., administraci smluv – kontakt: smlouvy@nemcb.cz, tel. 387 872 015.

Lékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Diecézní charita České Budějovice Chatový tábor Slavkov Kapka Naděje logo katolicika asociace logo hospitalin ISO 27001.
Jihočeský Kraj
Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje