387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Oddělení zdravotní techniky

Vedoucí oddělení 
Radek Marcín, DiS., MBA 

387 87 2224 marcin.radek@nemcb.cz

Oddělení stavebních investic

Vedoucí oddělení 
Ing. František Bostl 

387 87 2222

bostl.frantisek@nemcb.cz

 

Oddělení IT

Vedoucí oddělení 
Ing. Pavel Majer 

387 87 2040

majer.pavel@nemcb.cz

Oddělení obslužných činností

Vedoucí oddělení 
Zdeněk Marcín, MBA

606 655 855 marcin.zdenek@nemcb.cz

Pracoviště Správy budov a ploch
Zástupce vedoucího oddělení

Petr Tonzar

606 751 434 tonzar.petr@nemcb.cz

Pracoviště Stravovací služby
Zástupce vedoucího oddělení

Antonín Vorel

721 760 744 vorel.antonin@nemcb.cz

Pracoviště Úklidové služby
Martina Juričková

702 187 185 uklid@nemcb.cz

Pracoviště Ubytovací služby
Ing. Jan Valko

775 110 823 ubytovna@nemcb.cz

Pracoviště Odpadové služby
Richard Kníže

607 500 048 knize.richard@nemcb.cz

Pracoviště Sklady
Jan Hlach

775 977 452  hlach.jan@nemcb.cz

Pracoviště Prádelenské služby
Martina Kůtová

606 866 345 pradelna@nemcb.cz

Pracoviště Zdravotnické dopravy
Pracoviště Informační a bezpečnostní služby 

František Bílý

607 781 972

bily.frantisek@nemcb.cz