CZ / EN
free wifi ikona youtube kanal facebook
More than a hospital.

Základní informace

Spánková laboratoř v dolním areálu provozuje spánkovou medicínu, její diagnostiku a event. i léčbu, na 8 lůžkách. Jedno z těchto lůžek je specializované na vyšetření videopolysomnografie, sloužící k diagnostice celého spektra poruch spánku, včetně vyšetření MSLT(test mnohočetné latence usnutí), sloužícího k diagnostice narkolepsie. Lze zde vyšetřovat i abnormní jednání ve spánku. Na jiném specializovaném lůžku je možno posuzovat hyposaturační stavy při alveolární hypoventilaci a jiných plicních komorbiditách s možností monitorace acidobazické rovnováhy (vyšetření artreriálním Atrupem i v době těsně po probuzení) a s možností zkusmé oxygenotherapie. Poruchy střídání spánku a bdění je možno vyšetřovat metodou Actiwatch. K dispozici je též několik přístrojů noční polygrafie ke zjištění spánkové apnoe. Kontakt s veřejností zajišťuje Poradna pro poruchy spánku, zabývající se především nespavostí, syndromem neklidných nohou, ale i celým zbylým spektrem všech známých poruch spánku. Zdaleka nejčastějším medicínským problémem, který se řeší ve spánkové laboratoři, je zástava dechu ve spánku. Pokud je onemocnění prokázáno, Laboratoř nabízí vyšetření ke zjištění tolerance a titraci tlaků při přetlakové léčbě (CPAP, BiPAP aj.). Pomocí titračních přístrojů lze nabídnout indikaci k léčbě i alveolární hypoventilace či jiných plicních komorbidit pomocí neinvazivní ventilace. V případě potřeby ve spolupráci s plicní léčebnou se indikuje i léčba DDOT. Neustále se kvantitativně i kvalitativně rozšiřuje dispenzární péče o pacienty na přetlakové léčbě. Centrum pro poruchy spánku sdružuje též iniciativy Spánkové laboratoře při Plicním oddělení a Spánkové poradny při ORL odd.

Ambulance:

NázevDen provozuOrdinační dobaTelefonOrdinující lékař

Poradna pro poruchy spánku

pondělí - pátek

 10.00-11.30

387 878 201

dr. Jiřičková
dr. Dohnal

Dispenzarizace léčených přetlakovou léčbou

pondělí - pátek

celotýdenně po telef. objednání

387 878 202

387 878 203

dr. Jiřičková
dr. Dohnal

 

Graf rozvoje diagnostiky a léčby zástavy dechu spánku

Hospitalizace ke zjištění tolerance a titraci tlaků při přetlakové léčbě (CPAP, BiPAP aj.)

V případě, že je pacientovi za pomoci polygrafie či polysomnografie prokázána středně či velmi pokročilá zástava dechu s výskytem zástav dechu ve spánku 15/hod. a více, vyzýváme jej k minimálně třínoční hospitalizaci, kdy přes noc zjišťujeme, zda je schopen tolerovat přetlakovou léčbu prostřednictvím přístroje CPAP, BiPAP či další vyšší třídy, jaký léčebný přístroj je pro pacienta vhodný vzhledem k charakteru jeho postižení, jaké léčebné tlaky se jeví vhodné k dostačující eliminaci zástavy dechu ve spánku, eventuelně zda je v dostatečné míře eliminována i možná hyposaturace kyslíkem ve spánku a zda léčba přístrojem přináší subjektivní úlevu od projevů nemoci (poruchy přesdenní bdělosti, zhoršená koncentrace apod.).

Příjem probíhá v domluveném čase v dopoledních hodinách neboť v této době je možno konzultovat specializovaného lékaře - somnologa. Pokud se u pacienta během hospitalizace prokáže dostatečná snášenlivost pro něj vhodného přístroje na přetlakovou léčbu při léčebných tlacích, jež eliminují zástavu dechu či hyposaturaci kyslíkem ve spánku, vyzýváme příslušnou zdravotní pojišťovnu ke schválení této léčby.

 

Polygrafie

Polygrafické vyšetření (limitovaná polygrafie) je jednoduchým a většinou dostačujícím vyšetřením ke stanovení diagnosy syndromu spánkové apnoe – zástavy dechu ve spánku. Jedná se o jednonoční vyšetření, provádíme jej většinou za hospitalizace na základě doporučení somnologa, ORL lékaře, neurologa, kardiologa, plicního lékaře či praktického lékaře. V případně špatné adaptability na prostředí laboratoře a souhlasu se zdravotní pojišťovnou je možno vyšetřit pacienta i v domácím prostředí.

Průběh vyšetření:

Příjem probíhá v domluveném čase v dopoledních hodináchneboť v této době je možno konzultovat specializovaného lékaře - somnologa. Důležitou součástí příjmu je odebrání anamnestických dat za pomoci dotazníků stran denních (nadměrná denní spavost, únava, mikrospánky) i nočních potíží (chrápání, zástavy dechu ve spánku, lapání po dechu, neklidný spánek, časté močení apod.). Důležitou a nezbytnou součástí příjmu je i edukace pacienta (o průběhu vyšetření, příprava na vyšetření)

Před vyšetřením není nutná žádná speciální příprava , ale doporučuje se

  •  omezit pobyt v lůžku a spánek v odpoledních a brzkých večerních hodinách
  • provést večerní osobní hygienu před napojením, přístroj není možné po nasazení snímat. Přístroj nebrání v pohybu, jídle ani v základních činnostech (WC apod.).
  • spát ve volném pyžamu nebo triku a volných kalhotách a ve vyvětrané místnosti
  • neužívat alkohol, myorelaxancia a hypnotika (zhoršují nález)

Pacienty odpojíme ráno kolem 7. hodiny a po vyhodnocení záznamu je sdělen výsledek vyšetření a navrhnut další postup, v případě zjištění středně a velmi pokročilé zástavy dechu ve spánku další hospitalizace ke zjištění vhodného typu léčebného přístroje, léčebných tlaků i schopnosti tolerovat přetlakovou léčbu.

 

Napojení pacienta:

 

Videopolysomnografie

Videopolysomnografické vyšetření   je vyšetřením ke stanovení diagnosy různých poruch spánku, kdy je vyšetřován mimo jiné i vlastní spánek. Jedná se o jednonoční vyšetření, provádíme jej za hospitalizace na základě doporučení somnologa.

Průběh vyšetření:

  • Příjem probíhá v domluveném čase v dopoledních hodinách neboť v této době je možno konzultovat specializovaného lékaře - somnologa. Důležitou součástí příjmu je odebrání anamnestických dat. Důležitou a nezbytnou součástí příjmu je i edukace pacienta (o průběhu vyšetření, příprava na vyšetření). Pacient je poučen, že elektrody pro vyšetření se přepevňují do vlasové části hlavy a poblíž očí, kde je nutno použít speciální lepící pastu, je doporučeno mužům oholit vousy pro správné uchycení elektrod v oblasti brady, čidlo se umisťuje i před ústa a nos k registraci proudění vzduchu, snímá se též aktivita dýchacích svalů pomocí čidel na hrudníku, břichu, snímací elektrody se umísťují i na prst ruky a svalstvo dolních končetin.

Před vyšetřením není nutná žádná další speciální příprava , ale doporučuje se

  • omezit pobyt v lůžku a spánek v odpoledních a brzkých večerních hodinách
  • provést večerní osobní hygienu před napojením, přístroj není možné po nasazení snímat. Přístroj nebrání v pohybu, jídle ani v základních činnostech (WC apod.).
  • spát ve volném pyžamu nebo triku a volných kalhotách a ve vyvětrané místnosti
  • neužívat alkohol, myorelaxancia a hypnotika (zhoršují nález)

Pacienta odpojíme ráno kolem 7. hodiny. Po vyhodnocení záznamu vyšetření (několik dní) je vyšetřovaný vyzván k návštěvě poradny pro poruchy spánku, kde je mu sdělen výsledek vyšetření a eventuelně navržen další léčebný postup.

 

Lékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Jihočeský Kraj Diecézní charita České Budějovice Chatový tábor Slavkov Kapka Naděje ISO 27001.